Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Турак жай
жалпы аянты -255,1 кв. м., жашоо аянты – 216,6 кв.м. Мичурин к.,101 200 000 USD
2 Батир жалпы аянты -154,5кв. м., жашоо аянты – 105 кв.м. Усенбаев 44 кв. 5 145 000 USD
3 Батир жалпы аянты -120,7 кв. м., жашоо аянты – 75,0 кв.м. Бульвар Эркиндик 73 кв. 26 125 000 USD
4 Батир жалпы аянты -112,4кв. м., жашоо аянты – 62,8 кв.м. Фатьянова ш., 170/3 кв.10 105 000 USD
5 Батир жалпы аянты -104,7 кв. м. Тыналиева к., 2/4 68 055 USD
6 Батир жалпы аянты -104,0 кв. м. Тыналиева к., 2/4 67 600 USD
7 Батир жалпы аянты -103,7 кв. м. Тыналиева к., 2/4 67 405 USD
8 Батир жалпы аянты -86,8 кв. м. Тыналиева к., 2/4 65 100 USD
9 Батир жалпы аянты-84,0 кв. м. Тыналиева к., 2/4 63 000 USD
10 Батир жалпы аянты-85,6 кв. м. Тыналиева к., 2/4 59 920 USD
11 Батир жалпы аянты-85,2 кв. м. Тыналиева к., 2/4 59 640 USD
12 Батир жалпы аянты-86,4 кв. м. Тыналиева к., 2/4 56 160 USD
13 Батир жалпы аянты-84,3 кв. м. Тыналиева к., 2/4 54 795 USD
14 Батир жалпы аянты-83,9 кв. м. Тыналиева к., 2/4 54 535 USD
15 Батир жалпы аянты-82,9 кв. м. Тыналиева к., 2/4 53 885 USD
16 Турак жай
жалпы аянты-129,2кв. м., жашоо аянты – 71,9 кв.м Талды-Сууй, 39 45 000 USD
17 Батир жалпы аянты-58,6 кв. м. Тыналиева к., 2/4 47 850 USD
18 Батир жалпы аянты-54,0 кв. м. Тыналиева к., 2/4 45 750 USD
19 Батир жалпы аянты-52,2 кв. м. Тыналиева к., 2/4 43 620 USD
20 Батир жалпы аянты-99 кв.м 
Боконбаев к., 101 84 150 USD
21 Батир жалпы аянты-138 кв.м Боконбаев к., 101
117 300 USD
22 Батир жалпы аянты-106 кв.м Боконбаев к., 101 95 400 USD

Объектинин түрү

Техникалык мүнөздөмөсү

Дареги Баасы
1 Тураксыз жай       жалпы аянты -174,9 кв.м., натыйжалуу аянт – 166,3 кв.м        Проспект Чуй 32А          120 000 USD
2 Тураксыз жай жалпы аянты -32,8 кв.м. Усенбаев к, 44 10 000 USD
3 Тураксыз жай жалпы аянты -915,2 кв.м. Ленинское а., Набережная к., 18 92 000 USD
4
Тураксыз жай Жалпы аянты -375,6 кв.м. Токтогул к., 244 300 000 USD
5 Тураксыз жай Жалпы аянты -375,6 кв.м. Ч. Айтматов проспекти, 61-1 250 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
 1      Батир             жалпы аянты -55,1 кв. м., жашоо аянты – 30,8 кв.м.                 Беловодское с. Ак-Суу, Южная көч., 13               20 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Тураксыз жай жалпы аянты -915,2 кв. м. С. Ленинское Набережная көч.,18 92 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1

Мейманкана

жалпы аянты -800,1кв. м., натыйжалуу аянт – 367,1 кв.м. Чолпон-Ата, Акматбай-Ата 8 650 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Баалар салыктарсыз көрсөтүлгөн