Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Турак жай Жалпы аянты - 500,5 кв. м., жашоо аянты – 222,2 кв.м. Долон к., 24 245 000 USD
2 Турак жай
Жалпы аянты - 255,1 кв. м., жашоо аянты – 216,6 кв.м. Мичурин к., 101 200 000 USD
3 Батир Жалпы аянты - 154,5кв. м., жашоо аянты – 105 кв.м. Усенбаев к., 44 145 000 USD
4 Батир Жалпы аянты - 120,7 кв. м., жашоо аянты – 75,0 кв.м. Эркиндик к., 73 125 000 USD
5 Батир Жалпы аянты - 138 кв.м Боконбаев к., 101
131 100 USD
6 Батир Жалпы аянты - 112,4кв. м., жашоо аянты – 62,8 кв.м. Фатьянов к., 170/3 105 000 USD
7 Батир Жалпы аянты - 106 кв.м Боконбаев к., 101 100 700 USD
8 Батир Жалпы аянты - 99 кв.м 
Боконбаев к., 101 94 050 USD
9 Турак жай Жалпы аянты - 127,5 кв.м 
Фабричный к., 13 79 000 USD
10 Батир Жалпы аянты - 84,0 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 43 батир, блок Б 63 000 USD
11 Батир Жалпы аянты - 85,2 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 55 батир, блок Б 59 640 USD
12 Батир Жалпы аянты - 84,8 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 49 батир, блок Б 59 360 USD
13 Батир Жалпы аянты - 84 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 58 батир, блок Б 56 400 USD
14 Батир Жалпы аянты - 86,4 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 73 батир, блок Б 56 160 USD
15 Батир Жалпы аянты -84,9 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 61 батир, блок Б 55 185 USD
16 Батир Жалпы аянты -84,3 кв. м. Тыналиев к., 2/4, 64 батир, блок Б 54 795 USD
17 Батир Жалпы аянты -83,4 кв. м. Тыналиев к., 2/4, 36 батир, блок А 54 210 USD
18 Турак жай
Жалпы аянты -129,2кв. м., жашоо аянты – 71,9 кв.м Талды-Суу к., 39 45 000 USD
19 Батир Жалпы аянты -54,0 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 38 батир, блок А 45 750 USD
20 Батир Жалпы аянты -52,2 кв. м. Тыналиева к., 2/4, 75 батир, блок Б 43 620 USD

Объектинин түрү

Техникалык мүнөздөмөсү

Дареги Баасы
1 Тураксыз жай       жалпы аянты -174,9 кв.м., натыйжалуу аянт – 166,3 кв.м        Проспект Чуй 32А          120 000 USD
2 Тураксыз жай жалпы аянты -32,8 кв.м. Усенбаев к, 44 10 000 USD
3
Тураксыз жай Жалпы аянты -375,6 кв.м. Токтогул к., 244 300 000 USD
4 Тураксыз жай Жалпы аянты -375,6 кв.м. Ч. Айтматов проспекти, 61-1 250 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
 1      Батир             жалпы аянты -55,1 кв. м., жашоо аянты – 30,8 кв.м.                 Беловодское с. Ак-Суу, Южная көч., 13               20 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1 Тураксыз жай жалпы аянты -915,2 кв. м. С. Ленинское Набережная көч.,18 92 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы
1

Мейманкана

жалпы аянты -800,1кв. м., натыйжалуу аянт – 367,1 кв.м. Чолпон-Ата, Акматбай-Ата 8 650 000 USD
Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Объектинин түрү Техникалык мүнөздөмөсү Дареги Баасы

Баалар салыктарсыз көрсөтүлгөн