DemirBankтын баа жеткис активи болуп анын кесипкөй кызматкерлери эсептелет. Ошондуктан банк кесиптештер үчүн мыкты шарттарды, жагымдуу атмосфераны түзүүгө ар дайым аракеттенет. DemirBank кызматкерлеринин кесипкөй өсүүсүнө, өнүгүүсүнө маанилүү көңүл бурат.

DemirBankтын кызматкерлери дайыма өлкө ичиндеги жана сыртындагы ар кандай тренинг, семинарларга катышып келет.

DemirBankтын кесипкөй кызматкери ийгиликтин маанилүү факторлорунун бири болуп саналат. Банк кызматкерлерге өзүнүн милдеттерин жакшы аткарып, демилге көтөрүү аркылуу, банктын негизги багыттарын аныктоого шарт түзө турган натыйжалуу уюштуруу структурасын түзүү жана колдоонун үстүндө иштеп келет.

Багыттар:

Биз кесипкөй кызматкер-ийгиликтин маанилүү фактору экенине ишенебиз!