Интернет-эквайринг (E-Commerce, же электрондук коммерция) бул – банктык төлөмкарталарды колдонуу менен интернет аркылуу товар жана кызматтарды сатуу жана сатып алуу.

E-Commerce сизге төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүк берет

 • Эларалык Visa жана MasterCard төлөм системалардын карталары аркылуу Интернет тармагы аркылуу товар / кызматтар үчүн болгон төлөмдөрдү кабыл алуу;
 • Сиздин сатуу тармактарыңыздын кеңейтилиши;
 • Сиздин кардарларыңыз менен сатууларыныздын санынын өсүшү;

 • Сиздин кардарларыңыз үчүн төлөмдөрдүн ыңгайлуу жана заманбап түрүн киргизүү;
 • Реалдуу тартипте төлөмдөрдүн жыйынтыгын жана кандайдыр бир убакытта болгон төлөмдөрдүн статистикасын көрүү;
 • Дүкөндөрдүн тармагын камсыздандырышын кыскартуу, мында Интернет дүкөндүн географиясын жана сатып алуучулардын санын көбөйтөт.

DemirBankтан интернет-эквайринг 3D Secure технологиясы менен иштейт, бул, өз уручунда алдамчылык операциялардын коркунучун төмөндөтөт. Берилген технология Visa жана MasterCard карталары менен төлөмдөрдү өткөрүүнү тобокелдиксиз жүргүзөт.

 1. Арыз калтыруу
 2. Керектелген документтерди берүү
 3. Келишимге кол коюу
 4. Интернет-сайтты баптоо
 • Арыз
 • Эсепти ачуу үчүн болгон документтердин тобу (эсебиңиз ачыла элек болсо)
 • Кайра оңдолгон уюмдаштыруучулардын документтеринин тобу (эсеп ачык болсо)
 • Интернетте коммерциялык ишти жүргүзүүгө болгон укукту тастыктаган документтер (эгерде бар болсо)
 • Партнердукту тастыктаган келишимдердин копиялары (эгерде бизнес-партнерлор бар болсо)
 • Сатып алуучулар менен/ камсыздоочу менен болгон келишимдин копиялары (эгерде бар болсо)
 • Бизнес процесстин баяндамасы
 • Акыркы жылга болгон финансылык отчеттук
 • Банктын талабы боюнча башка документтер