“Айлык-акы долбоору” аттуу кызмат сиздин уюмуңузду накталай акча-каражаттарды банктагы эсеп-чоттон алуу, кайра эсептөө, жана ар бир кызматкерге айлык-акыны накталай түрдө тапшыруу зарылдыгын жокко чыгарат. Бул убактты экономдоо гана эмес, бул коопсуздук дагы, себеби, накталай акчаны уюмдун офисине алып келүү маанилүү каралат

Кызматкерлер үчүн болгон ыңгайлуулук болсо, бул Сиздин кызматкерлериңиз айлык-акысын банкомат аркылуу VISA чет өлкөлүк пластик карталары менен суткада 24 саат, жылдын 365 күнү бою, Банктын офистерине барбастан ала алышат да, жана ошондой эле, Кыргызстандын шаарларынын соода, сервистик тармактарындагы пос-терминалдар аркылуу товар/ кызматтар үчүн накталайсыз түрдө төлөмдөрдү жүргүзө алат


DemirBank VISA International эл аралык төлөм системасынын принципиалдуу түрдөгу мүчөсү болуп, өзүнүн прессингдик борбору бар, андыктан айлык-акы үчүн тейлөөнү сунуштай ала:

 • 0% комиссия айлык-акыны которууну автоматтык түрдө жүргүзүү кызматына жазылган уюм үчүн улуттук валютада уюм кызматкерлерине болгон эсеп-чотту
 • 0% комиссия VISA Classic PayWave дебеттик карталарды чыгаруу үчүн
 • 0% комиссия йлык-акыны улуттук валютада которуу үчүн
 • 0% комиссия DemirBank банкоматтар тармагында улуттук валютада накталоо үчүн
 • Кызматкерлерге төлөнө турган накталай акчанын алуу, сактоо жана ташуу коопсуздугунун азайышы
 • Бухгалтерияда жана кассада иштеген кызматкерлердин кескин кыскарышы
 • Айлык-акыны алуу үчүн пайда болгон кезектин жок болушу
 • Тапшырык жумуш үчүн болгон чыгашанын накталайсыз түрдө камсыз кылуу
 • Жеке айлык-акы боюнча маалыматтын конфиденциалдуугун камыз кылуу
 • Эсеп-чотко болгон каалаган убакта, бир гана Кыргызстан ичинде эмес, ошондой эле бүткүл дүйнө ичинде кирүүгө мүмкүндүк
 • VISA CLASSIC PAYWAVE эл аларык төлөм картасы товар жана кызматка накталайсыз төлөөгө болгон ыңгайлуу аспап
 • Эл аралык кредиттик Visa Classic/Gold/Platinum айлык акыдан 70% чейин чектелген, кошумча орнотуулардан бошотулган картасы
 • Кредитти жеңилдетилген түрдө алуу
 • Товар/ кызмат үчүн болгон төлөмдөрдү накталайсыз түрдө ар түрдүү соода жана сервис борборлорунда орнотулган POS-терминалдар аркылуу ишке ашыруу
 • Карточканы жоготууда, же урдалган учурда, карточкалык эсеп-чоттогу акча каражаттар жоголбойт
 • Карточкалык эсеп-чоттогу акча каражаттары чет өлкөгө чыкканда декларацияланбайт
 • Өзүңүздүн карточка эчеп-чотуңузга кошумча карточканы кошуу аркылуу үй-бүлө мүчөлөрүнө же башка адамдарга болгон кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү
 • Айлык-акыны банкомат аркылуу суткада 24 саат бою, жылына 365 күн бою Банк офистерине барбастан алуу мүмкүнчүлүгү
 • "Интернет-Банкинг" аркылуу товар/ кызмат үчүн накталайсыз түрдө жүргүзүү
 • Эсеп жөнүндөгү маалыматтын конфиденциалдуулугун камсыз кылуу