Демир Банк айыл чарбасын өнүктүрүүгө, анын катарында өсүмдүк өстүрүүчүлүк, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, сактоо жана сатуу.
АГРО бизнеса үчүн насыяны КИМДЕР АЛА АЛАТ:
 • Жеке жактар
 • Патент же күбөлүктүн негизиде иш жүргүзгөн жеке ишкерлер
 • Айыл чарбасы менен иш жүргүзгөн дыйкан чарбалар, кооперативдер, мекемелер, юридикалык жактар.
Демир Банктын насыяларынын АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:
 • Ар бир кардарга өзгөчө мамиле
 • Акысыз консультациялар
 • Төмөн пайыздык чендер
 • Насыянын максатына жараша оптималдуу насыя мөөнөттөрү
 • Күрөөнүн ар кандай түрлөрү
 • Банк тарабынан 100% каржылоо алуу мүмкүнчүлүгү

ДЕМИР БАНК МЕНЕН БИРГЕ ЖАҢЫ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ АЧЫҢЫЗ!
Максаты - Жүгүртмө капиталга
- Инвестициялык долбоорлор
Мөөнөтү -Жүгүртмө капиталга: 3 - 12 ай
Инвестициялык долбоорлор: 01.06.2025-га чейин
Кардардын өздүк салымы Каржылануучу долбоордун жалпы суммасынын 10%нан кем эмес өлчөмдө, акчалай же башка материалдык түрдө
Валютасы Сом
пайыздык коюм % 16% жылдык пайыздык чени (баштап*
*Эффективдүү пайыздык чени 17,48%
Кредиттин суммасы - Өсүмдүк өстүрүүчүлүк : 50 000 - 7 400 000 сом
- Агро-Кайра иштетүү: 50 000 - 37 000 000 сом
Төлөөнүн тартиби - аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммада төлөнөт
- жекече (бизнестин өзгөчөлүгүн эсепке алуу менен)
Акысыз колдонуу мөөнөтү - Өсүмдүк өстүрүүчүлүк - 8 айга чейин 
- Агро-Кайра иштетүү - 12 айга чейин  
милдеттүү 35 000 000 сомдон баштап жылдык жүгүртүмү болушу керек
Мал чарбачылыгын каржылоо чарба ээси тарабынан сүт же эт продукциясын чыгаруу же кайра иштетүү менен иш алып барган компанияга жеткирип берүү учурунда ишке ашырылат.
Чарба ээси менен компаниянын ортосунда сөзсүз түрдө келишим болуусу зарыл. Эгерде келишим жок болсо же келишимдин мөөнөтү бүтсө, каржылоо "Агро насыя" продуктунун шарттары боюнча ишке ашырылат.
Максаты - Жүгүртмө капиталга
- Инвестициялык долбоорлор
Мөөнөтү

Жүгүртмө капиталга: 3 - 18 ай

Инвестициялык долбоорлор: 6 - 60 ай

Кардардын өздүк салымы
Жүгүртмө капиталга: Керектелбейт
Инвестициялык долбоорлор: Каржылануучу долбоордун жалпы суммасынын 10%нан кем эмес өлчөмдө, акчалай же башка материалдык түрдө
Валютасы Сом
пайыздык коюм % 16% жылдык пайыздык чени (баштап)*
* Эффективдүү пайыздык чени 17,48%
Насыя суммасы 50 000 сомдон баштап
Насыяларды жоюуу графиги - аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммада төлөнөт
- жекече (бизнестин өзгөчөлүгүн эсепке алуу менен)

Эгер суроолор пайда болсо, анда Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60
 • Уюштуруу келишимдеринин топтому – юридикалык жактар үчүн
 • Статистика органдарында жеке ишкананын катталгандыгы тууралуу Күбөлүктүн көчүрмөсү же камсыздандыруу полиси, СИН же патенттин карточкасы – жеке ишкерлер үчүн
 • Арыз берүүчүнүн, арызберүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн паспортунун көчүрмөсү
 • Лицензиянын көчүрмөсү (эгерде колдонулса)
 • Акыркы 3 жыл үчүн (чечмелөөсү менен) жана акыркы отчеттук датага карата каржылык отчеттор – юридикалык жактар үчүн
 • Насыя бересеси тууралуу маалымдама жана тейлеген банктардын эсептери боюнча көчүрмөлөр
 • Аракеттеги контракт/келишимдердин көчүрмөлөрү
 • Ижара тууралуу же соода/сервистик/ өндүрүш түйүнүнө болгон жеке менчик укугу тууралуу документ
 • Мамлекеттик салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон карызы жоктугу тууралуу маалымдама
 • Насыя алууга башкармалыктын тешелүү органынын чечими – юридикалык жактар үчүн
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн (жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер