Корпоративдик кардарлар менен иш алып барууда DemirBank узак мөөнөттүү кызматташтыкка умтулат.

Корпоративдүүлүк көрсөткүчүн банк эсептери боюнча жүгүртүмдөрдүн көлөмүнө, каржылык көрсөткүчтөрүнө, жана да ишкер беделине жана ийгиликтүү насыя таржымалына жараша аныктоого болот

Каржылоону насыя, насыялык линиялар түрүндө ишке ашырууга мүмкүн. 

Насыялар жүгүртүм капиталды толуктап туруу, негизги каражаттарды (коммерциялык/ өндүрүштүк кыймылсыз мүлктү,жабдууну,транспортту,техниканы жана башкаларды) сатып алуу,аракеттеги өндүрүштү модернизациялоо жана кеңейтүү, жаңы өндүрүш түзүү, объектилерди куруу,техникалык кайра жабдуу жана реконструкциялоо менен байланышкан курулуш жумуштарын аткаруу үчүн берилет.

DemirBank – долбооруңузду ишке ашыруу үчүн ишенимдүү өнөктөш!

Насыянын суммасы  300 000 АКШ долл.баштап (же башка валютадагы эквиваленти)
Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм %  16% жылдык пайыздык чени (баштап)*
*Эффективдүү пайыздык чени - 18,76%
АКШ доллары менен менен пайыздык коюм %  10%  жылдык пайыздык чени (баштап)*
ффективдүү пайыздык чени - 11,79%
Насыя мөөнөтү - жүгүртүм капиталына -  2 жылга чейин
- инвестициялык долбоорлорго -  5 жылга чейин
Жеңилдетилген мезгил   6 айга чейин
Тындыруу графиги - аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммада төлөнөт
- жекече (бизнестин өзгөчөлүгүн эсепке алуу менен
Күрөөлүк камсыздоо - кыймылсыз мүлк
- кыймылдуу мүлк (автотранспорт, жабдуу, жүгүртүүдөгү товарлар, жеке мүлк)
- кепилдик
Күрөөлүк мүлктү камсыздандыруу  күрөөлүк камсыздоонун түрүнө жараша талап кылынат

Эгер суроолор пайда болсо, анда Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60
 • Уюштуруу келишимдеринин топтому
 • Акыркы 3 жыл үчүн (чечмелөөсү менен) жана акыркы отчеттук датага карата каржылык отчеттор
 • Насыя бересеси тууралуу маалымдама жана тейлеген банктардын эсептери боюнча көчүрмөлөр
 • Аракеттеги контракт/келишимдердин көчүрмөлөрү
 • Салыктар боюнча бюджетке жана төлөмдөр боюнча СФ карызы жоктугун тасытктаган маалымдамалар
 • Насыя алууга башкармалыктын тешелүү органынын чечими
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн (жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер
 • Арыз берүүчүнүн, арызберүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн паспортунун көчүрмөсү
 • Статистика органдарында жеке ишкананын катталгандыгы тууралуу Күбөлүктүн көчүрмөсү же камсыздандыруу полиси, СИН же патенттин карточкасы.
 • Лицензиянын көчүрмөсү (эгерде колдонулса)
 • Учурдагы келишимдер /контрактылар (эгер бар болсо)
 • Ижара тууралуу же соода/сервистик/ өндүрүш түйүнүнө болгон жеке менчик укугу тууралуу документ
 • Мамлекеттик салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон карызы жоктугу тууралуу маалымдама
 • Тейлөөчү банктардан насыя карызы тууралуу маалымдама жана эсептери боюнча көчүрмө
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн(жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер