Демир Банк, үзгүлтүксүз өндүрүштүк процессетерин каржылоого, сатып алуулардын көлөмү чоң болгон учурдагы мезгилдик жана сатуу жеңилдетүүлөрдү алууга, ошондой эле 2 жылга чейинки мөөнөткө жүгүртмө каражаттарын толуктоого багытталган жүгүртмө капиталга болгон насыяларды сунуштайт.
Насыя берүү түрлөрү:
• бир жолку насыя - төлөм графиги бар насыянын классикалык түрү;
• жаңылануучу насыя линиясы - белгиленген мөөнөттүн жана лимиттин алкагында бир нече транштарды көп жолу колдонуу жана жоюу мүмкүнчүлүгү менен насыялар;
• овердрафт – насыя лимитинин чегинде, эсептеги суммадан көп өлчөмдөгү төлөмдөр, акча каражаттарын алуу, конвертациялоо. Карызды жоюу автоматташтырылган, эсепте акча каражаттары болгон учурда ишке ашырылат.


ДЕМИР БАНКТЫН НАСЫЯЛАРЫ – СИЗДИН КОШУМЧА ЭНЕРГИЯ БУЛАГЫ!

Кичи жана Орто бизнес кардарларына 100 000 сомдон баштап
2 000 АКШ доллардан баштап
Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм % 16% жылдык пайыздык чени (баштап)*
*Эффективдүү пайыздык чени - 17,2%
АКШ доллары менен менен пайыздык коюм %  10%  жылдык пайыздык чени (баштап)*
ффективдүү пайыздык чени - 10,5%
Корпоративдик кардарларга 450 000 000 сомго чейин
4 500 000 АКШ долларга чейин
Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм % 16% жылдык пайыздык чени (баштап)*
*Эффективдүү пайыздык чени - 17,2%
АКШ доллары менен менен пайыздык коюм %  10%  жылдык пайыздык чени (баштап)*
ффективдүү пайыздык чени - 10,5%
Эскертүү: Натыйжалуу пайыздык ченди тагыраак эсептөө үчүн Банктын адисине кайрылыңыз
Насыя мөөнөтү 3 айдан 24 айга чейин
Тындыруу графиги - аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммада төлөнөт
- жекече (бизнестин өзгөчөлүгүн эсепке алуу менен)
Күрөөлүк камсыздоо - кыймылсыз мүлк
- кыймылдуу мүлк (автотранспорт, жабдуу, жүгүртүүдөгү товарлар)

Эгер суроолор пайда болсо, анда Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60
 • Уюштуруу келишимдеринин топтому – юридикалык жактар үчүн
 • Статистика органдарында жеке ишкананын катталгандыгы тууралуу Күбөлүктүн көчүрмөсү же камсыздандыруу полиси, СИН же патенттин карточкасы – жеке ишкерлер үчүн
 • Арыз берүүчүнүн, арызберүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн паспортунун көчүрмөсү
 • Лицензиянын көчүрмөсү (эгерде колдонулса)
 • Акыркы 3 жыл үчүн (чечмелөөсү менен) жана акыркы отчеттук датага карата каржылык отчеттор – юридикалык жактар үчүн
 • Насыя бересеси тууралуу маалымдама жана тейлеген банктардын эсептери боюнча көчүрмөлөр
 • Аракеттеги контракт/келишимдердин көчүрмөлөрү
 • Ижара тууралуу же соода/сервистик/ өндүрүш түйүнүнө болгон жеке менчик укугу тууралуу документ
 • Мамлекеттик салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон карызы жоктугу тууралуу маалымдама
 • Насыя алууга башкармалыктын тешелүү органынын чечими – юридикалык жактар үчүн
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн (жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер