DemirBank корпоративдик кардарларына жана чакан жана орто бизнес субъектилерине кыска мөөнөттүү насыя сунуштайт. Кардардын эсебиндеги Насыя лимитинин чегинде Кардар учурдагы эсебиндеги суммадан ашыгыраак каражат алуу/ төлөм жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ болот. Натыйжада Кардардын эсебинде терс баланс- овердрафт (терс сальдо) түзүлөт

Овердрафт бир катар артыкчылыктарга ээ

 • учурдагы эсепте каражаттар убактылуу жетишсиз болгон учурда үзгүлтүксүз төлөм жүргүзүүнү камсыздоо
 • акча каражаты жетишсиз болгон учурда овердрафтты автоматтык түрдө алуу (арыз толтурбастан)
 • алуу жана кайрадан төлөп берүү(карыздан кутулуу)
 • коюлган лимиттин чегинде овердрафтты бөлүп пайдалануу мүмкүнчүлүгү
 • Карыздан мөөнөтүнөн мурда төлөгөндүгү үчүн айып пул каралган эмес

Насыянын максаты - бизнесинин пландалган өсүшү менен байланыштуу жумушчу капиталын толуктоо;
- кыска мөөнөттүү акча жетишсиздигин жабуу
Насыянын суммасы 1 000 000 АКШ долл. чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм % 15% жылдык пайыздык чени (баштап)*
(Эффективдүү пайыздык чени 18,69%)
АКШ доллары менен менен пайыздык коюм % 11% жылдык пайыздык чени (баштап)*
(Эффективдүү пайыздык чени 11,73%)
Активдүү эсеп  6 айдан кем эмес
Лимит мөөнөтү 12 ай (узартуу мүмкүнчүлүгү менен)
Пайыздарды жабуунун мезгилдүүлүгү  ай сайын насыя колдонгон күндөрдүн саны үчүн
Негизги сумманы жабуунун мезгилдүүлүгү эсепке акча каражаттары түшкөн күнү автоматтык түрдө алынат
Камсыздоо кыймылдуу /кыймылсыз эмес мүлктүн күрөөсү, жеке кепилдик, корпоративдик кепилдик
Насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөгөндүгү үчүн комиссия колдонулбайт
Күрөө предметин камсыздандыруу талап кылынат

Эгер суроолор пайда болсо, анда банктын бөлүмдөрүнөн эксперттерин ар дайым байланыша аласыз.

 • Уюштуруу келишимдеринин топтому
 • Акыркы 3 жыл үчүн (чечмелөөсү менен) жана акыркы отчеттук датага карата каржылык отчеттор
 • Насыя бересеси тууралуу маалымдама жана тейлеген банктардын эсептери боюнча көчүрмөлөр
 • Аракеттеги контракт/келишимдердин көчүрмөлөрү
 • Салыктар боюнча бюджетке жана төлөмдөр боюнча СФ карызы жоктугун тасытктаган маалымдамалар
 • Насыя алууга башкармалыктын тешелүү органынын чечими
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн (жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер
 • Арыз берүүчүнүн, арызберүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн, кепилдик берүүчүнүн, кепилдик берүүчүнүн аялынын/күйөөсүнүн паспортунун көчүрмөсү
 • Статистика органдарында жеке ишкананын катталгандыгы тууралуу Күбөлүктүн көчүрмөсү же камсыздандыруу полиси, СИН же патенттин карточкасы.
 • Лицензиянын көчүрмөсү (эгерде колдонулса)
 • Учурдагы келишимдер /контрактылар (эгер бар болсо)
 • Ижара тууралуу же соода/сервистик/ өндүрүш түйүнүнө болгон жеке менчик укугу тууралуу документ
 • Мамлекеттик салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон карызы жоктугу тууралуу маалымдама
 • Тейлөөчү банктардан насыя карызы тууралуу маалымдама жана эсептери боюнча көчүрмө
 • Күрөөгө коюлуп жаткан мүлккө карата болгон менчик укугун тасктыктоочу документтер, аресттин жоктугу тууралуу маалымдама
 • Баалоочу тарабынан түзүлгөн(жүргүзүлгөн) жана Банк кабыл ала турган күрөө предметин баалоо актысы
 • Зарыл болгон учурда башка документтер