Өзүңүздүн акча каражаттарыңызды көбөйтүңүз - DemirBankтан "Стандарт" мөөнөттүү аманаты менен пайдаланыңыз!

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:
  • Акча каражаттарын зарыл болгон КҮНДӨРДҮН САНЫНА жайгаштыруу МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ
  • Аманатты эсептелген пайыздары менен же пайыздарсыз* АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ УЗАРТУУНУ тандоо МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ.
  • Банктын бөлүмдөрүнө барбай эле, ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГДИН “ТОЛУК РЕЖИМИНДЕ” пайыздарды мөөнөттүн аягында төлөө менен аманат ачуу/жабуу МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

(*) Пролонгацияны DemirBank тарабынан пролонгациялоо күнүнө коюлган сыйлык ченине жасоо мүмкүн

Аманаттын мөөнөтү 36 айга чейин
Аманаттын валютасы сом, АКШ доллары. орус рубли
Аманаттын минималдык суммасы Банктын кеңсесинде ачылган мөөнөттүү салымдар 5 000 сом/100 АКШ долл./5 000 орусия руб. Интернет жана мобилдик банкинг аркылуу ачылган мөөнөттүү салымдар 2 500 сом/50 АКШ долл./2 500 орусия руб
Толуктоо каралбаган
Бөлүп эсептен алуу каралбаган
Пайыздарды төлөп берүү Ай сайын же мөөнөттүн аягында
Пайыздарды капитализациялоо каралбаган

Пайыздарды төлөп берүү – мөөнөттүн аягында

Мөөнөт
сом

АКШ доллары

орус рубли
күн (ай)
28-86 (1-3)* - 1,0 (0,9)* % 8,0 (7,7)*%
87-173  (3-6)* 5,0 (5)*% 2,0 (2)*% 8,0 (8,2)*%
174-260 (6-9)* 8,0 (8,1)*% 3,0 (3)*% 8,0 (8,1)*%
261-347 (9-12)* 10,0 (10,1)*% - 9,0 (9,1)*%
348-521 (12-18)* 13,0 (13)*% 4,0%* 10,0 (10)*%
522-695 (18-24)* 14,0 (13,5)*% 4,0%* 10,0 (9,7)*%
696-744 (24) 15,0 (14)*% 4,25%* 10,0 (9,5)*%
(36) 15,0 (13,2)*% 4,0%*


* Жылдык эффективдуу пайыз чендер

Пайыздарды төлөп берүү – ай сайын

Мөөнөт
сом

АКШ доллары

орус рубли
күн (ай)
28-86 (1-3)* - 0,5 (0,5)* % 7,5 (7,5)*%
87-173 (3-6)* 4,5(4,5)*% 1,5 (1,5)*% 7,5 (7,7)*%
174-260 (6-9)* 7,5 (7,7)*% 2,5 (2,5)*% 7,5 (7,7)*%
261-347 (9-12)* 9,5 (9,9)*% - 8,5 (8,8)*%
348-521 (12-18)* 12,5 (13,2)*% 3,5%* 9,5 (9,9)*%
522-695 (18-24)* 13,5 (14,3)*% 3,5%* 9,5 (9,9)*%
696-744 (24) 14,5 (15,5)*% 3,75%* 9,5 (9,9)*%
745-1091 (36) 14,5 (15,5)*% 3,5%*


* Жылдык эффективдуу пайыз чендер

**Эгерде чет элдик валютагы депозиттин пайызын ай сайын толосо, анда натыйжалуу пайыз томонку мааниге ээ болот:

Долл. АКШ 0,48% баштап 3,72% чейин

Руб. 2,6% баштап 6,5% чейин

*** Жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттүү аманаттар боюнча пайыздык чендер 100 000 АКШ долларынан же башка валютада эквивалентинен ашпаган суммаларга гана колдонулат. 100 000 АКШ долларынан же башка валютада эквивалентинен ашкан суммаларда мөөнөттүү аманаттарды кабыл алуунун шарттары Банк тарабынан индивидуалдуу түрдө аныкталат.