Элкарт төлөм карталары - улуттук Элкарт төлөм системасынын карталары.

Элкарт Кыргызстандын аймагында накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө, банкоматтар аркылуу эмгек акы, пенсия, жөлөк пул алуу үчүн багытталган.

Картанын эсеп валютасы сом
Картанын мөөнөтү 3 жыл
Картаны чыгаруу (сомдо кошумча эсеп ачуу менен) Стандарттык шарттар 240 сом
Эмгек акы долбоорунун кызматкерлерине 240 сом
Эмгек акы долбоолорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине акысыз
Картанын жылдык тейлөө акысы Стандарттык шарттар 100 сом
Эмгек акы долбоорунун кызматкерлерине 100 сом
Эмгек акы долбоолорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине акысыз
  1. DemirBankта эсеп ачуу
  2. Элкарт картасын чыгарууга арызды толтуруп кол коюу
  3. Банк эсебинин башкы Келишимин түзүү жана тиешелүү арызга кол коюу.