Ankalife клиникасы менен биргеликте ECO-Baby пакети боюнча насыя берүү
долбоору – бул, балалуу болууну эңсеген аялдарга лабораториялык жол менен
уруктандыруу боюнча медициналык кызматты алууну каалаган AnkaLife ЖЧКнын
кардарлары үчүн түзүлгөн насыя багытынын негизиндеги продукт.

Насыянын негизги шарттары

Насыянын суммасы165 000 сомго чейин
(сомдо гана)
Насыянын мөөнөтү
12 айга чейин
Пайыздык чени 0%
КамсыздооНасыянын ар кандай суммасына  2 жеке кепилдик
Мөөнөтүнөн мурда
жоюу үчүн айып пул
Мөнөөтүнөн мурда жоюу тууралуу
банкка алдын ала 30 күн мурун
маалымдоосуз
колдонулбайт
Мөнөөтүнөн мурда жоюу тууралуу
банкка алдын ала 30 күн мурун
маалымдоо менен

колдонулбайт
Насыяны берүү үчүн комиссия
колдонулбайт
Өздүк каражаттар (кызматтын баасынан %)
31%

Суроолор пайда болгон учурда DemirBank Контакт-борборуна кайрылсаңыздар болот:
+996 (312) 90 90 60 – адистерибиз бардык керектүү маалымат менен тааныштырат;