КАРДАРДЫН УКУКТАРЫ
Банк кардарынын кийинки укуктары бар:
  1. Насыя Келишимине кол коюлгандан тартып акча каражаттарын алууга чейин, төлөөсүз негизде насыядан баш тартууга;
  2.  Келишимдин долбоорун жана ага тиркелген документтерин таанышуу максатында колго алууга. Ошол эле учурда, бардык келишимдер менен таанышуу мөөнөтү келишимге кол коюлгандан тартып эң азы бир календарлык күндү, эң көбү үч календарлык күндү түзөт;
  3.  Келечекте Банкка насыянын мөөнөтүн узартуу же насыяны реструктуризациялоо суранычы менен кайрылууга. Ошол эле учурда, Банктын баш тартууга укугу бар;
  4. Насыя боюнча төлөмдөрдүн, туумдардын, айып пулдардын эсептөө тартиби боюнча түшүндүрмөлөрдү алууга;
  5. Насыя Келишим тарабынын макулдашылган шарттарда Насыяны мөөнөтүнөн мурда жоюуга;
  6.  Эгерде насыянын негизги суммасынын 50% нак көбү жоюлган болсо, Банкка баасы насыянын калган суммасынан эң азы эки эсе ашкан күрөөнү алмаштыруу суранычы менен кайрылууга (Банктын кароосуна ылайык).