Путешествуй в рассрочку от 0%!

Путешествуй в рассрочку от 0%!

Хочешь отправиться в путешествие, но нет средств? Пора делать ремонт в доме, но расходы не запланированы?

DemirBank предлагает своим клиентам беспроцентную рассрочку на путешествие сроком до одного года.

Для получения рассрочки вам достаточно быть владельцем кредитной карты DemirBank, где автоматически подключена услуга Сard Plus. По вашему желанию, данная опция может быть применена в любое время и на любые цели – отдых, ремонт, покупка мебели, образование и другое.

Почему это выгодно?

 • - Срок рассрочки Вы определяете сами – 6, 9, 12 месяцев
 • - В сети Банка сегодня более 500 партнеров: отели, школы, магазины
 • - Покупка проходит за несколько минут
 • - Ваш лимит возобновляется автоматически после полного погашения.

Сегодня рассрочку на путешествие можно получить в 9 туристических агентствах, а именно:

 • - Авиакомпания "Bookit"
 • - Авиакомпания "Visit Alay"
 • - Туристическое агентство "Go Travel"
 • - Туристическое агентство "Kyrgyz Concept"
 • - Туристическое агентство "Tez Tour"
 • - Туристическое агентство "Tez Tour"
 • - Туристическое агентство "Unigue Asia"
 • - Туристическое агентство "Феникс Трэвел"
 • - Туристическое агентство"Nature Travel Engeneering"

С полным списком партнеров Банка, где можно получить рассрочку от 0%, можно ознакомиться здесь

0%дан жогору бөлүп төлөө менен саякатта!

Саякатка чыккың келеби, бирок каражатың жокпу? Үйүңдү оңдоого убакыт келдиби, бирок чыгымдар пландалган эмеспи?

DemirBank өз кардарларына бир жылга чейинки мөөнөттө пайызсыз бөлүп төлөө менен саякаттоону сунуштайт.

Бөлүп төлөө үчүн сиз болгону Card Plus кызматы автоматтык түрдө кошулган DemirBank кредиттик картасынын ээси болушуңуз керек. Сиздин каалооӊуз боюнча, бул опцияны каалаган убакта жана каалаган максаттарда – эс алуу, оңдоп-түзөө, эмерек сатып алуу, билим берүү жана башкалар үчүн колдонсоӊуз болот.

Эмне үчүн бул ыӊгайлуу?

 • - Бөлүп төлөө мөөнөтүн Сиз өзүӊүз аныктайсыз – 6, 9, 12 ай
 • - Банктын тармагында бүгүнкү күндө 500дөн ашык өнөктөштөр бар, бул: мейманканалар, мектептер, дүкөндөр
 • - Сатып алуу бир нече мүнөттө өтөт
 • - Сиздин лимитиӊиз толук төлөп бүткөндөн кийин автоматтык түрдө жаӊырат.

Бүгүнкү күндө бөлүп төлөө менен саякаттоону 9 туристтик агенттиктен алса болот, тактап айтканда:

 • - "Bookit" авиакомпаниясы
 • - "Visit Alay" авиакомпаниясы
 • - "Go Travel" туристтик агенттиги
 • - "Kyrgyz Concept" туристтик агенттиги
 • - "Tez Tour" туристтик агенттиги
 • - "Tez Tour" туристтик агенттиги
 • - "Unigue Asia" туристтик агенттиги
 • - "Феникс Трэвел" туристтик агенттиги
 • -"Nature Travel Engeneering" туристтик агенттиги

Банктын 0%дан жогору бөлүп төлөө менен алуу мүмкүнчүлүгү бар өнөктөштөрүнүн толук тизмеси менен бул жерден таанышсаӊыз болот.

Travel in installments from 0%!

Want to take a trip but don't have the funds? It's time to renovate your house, but the expenses are not planned?

DemirBank offers its customers interest-free travel installments for up to one year.

To get the installment you only need to be a DemirBank credit card holder, where the Card Plus service is automatically activated. At your request, this option can be applied at any time and for any purpose - vacation, renovation, furniture purchase, education and others.

Why is it beneficial?

 • - You determine the installment period yourself - 6, 9, 12 months
 • - There are more than 500 partners in the Bank's network today: hotels, schools, stores.
 • - The purchase is completed in a few minutes
 • - Your limit is renewed automatically after full repayment

Today, travel installments can be obtained from 9 travel agencies, namely:

 • - Bookit Airlines
 • - “Visit Alay” airline
 • - Travel agency “Go Travel”
 • - Travel agency “Kyrgyz Concept”
 • - Travel agency “Tez Tour”
 • - Travel agency “Tez Tour”
 • - Travel agency “Unigue Asia”
 • - Travel agency “Phoenix Travel”
 • - Travel agency “Nature Travel Engeneering”.

The full list of the Bank's partners, where you can get installments from 0%, can be found here