9 сентября не рабочий день для филиала «ДКИБ-Бейшеналиева»

Уважаемые клиенты!

Уведомляем вас о том, что 9 сентября объявлен не рабочим днем для филиала «ДКИБ-Бейшеналиева» (г. Бишкек, ул. Бейшеналиева,33) в связи с производственной необходимостью.

Ознакомиться с адресами и графиком работы отделений можно по тел. круглосуточного контакт центра 2222

Урматтуу кардарлар!

Сиздерге “ДКИБ Бейшеналиева” (Бишкек шаары, Бейшеналиева көчөсү 33) үчүн өндүрүштүк зарылчылыкка байланыштуу 9-сентябрь жумуш күнү эмес деп жарыялангандыгы тууралуу кабарлайбыз. 

Бөлүмдөрдүн иш графиги менен күнү-түнү иштеген байланыш борборунун 2222 телефону аркылуу таанышуу мүмкүн.

Dear Customers!

Please be informed that September 9 is announced as a non-working day for "DKIB-Beishenalieva" branch (33 Beishenalieva St., Bishkek) due to production necessity.

To get acquainted with the addresses and work schedule of the branches, please call the 24-hour contact center: 2222