Отпуск в рассрочку с картой от DemirBank!

Хотите отправиться в отпуск в теплые страны? Но ограничен бюджет?

Не спешите отказываться от отдыха!

С нашей картой рассрочки CardPlus вы можете себе позволить отдых в рассрочку в ОАЭ, Турцию, Египет.

Оформить тур в рассрочку можно на 6, 9 и 12 месяцев у нашего партнера – туристической компании «TezTour»!

Отдых в рассрочку доступен по следующим направлениям:

  • Египет:

Отель Sharm Cliff Resort 3* - 1487 USD

Кол-во дней: 10 дней/9ночей

Даты: 16.02.2022-25.02.2022

Питание: Все включено

Авиаперелет на 2-х

Дополнительно оплачивается:

Страховка ПЦР-тесты

Виза

Экскурсии (по желанию)

*Стоимость актуальна на момент запроса, за номер – 2 взрослых

Рассрочка на 12 месяцев составит12430 сом

  • Турция. Анталия

Отель Beldibi Beach Hotel 4* - 680 EUR

Кол-во дней: 7 дней/6 ночей

Питание: Все включено

Авиаперелет на 2-х

Дополнительно оплачивается:

Страховка

ПЦР-тесты

Экскурсии (по желанию)

*Стоимость актуальна на момент запроса, за номер – 2 взрослых

Рассрочка на 12 месяцев составит 6486 сом

  • ОАЭ

Отель CrystalPlazaSharjah 2* - 1018 USD

Кол-во дней: 6 дней/5ночей

Даты: 01.02.2022-06.02.2022

Питание: Завтраки

Авиаперелет на 2-х

Дополнительно оплачивается:

Страховка ПЦР-тесты

Виза

Экскурсии (по желанию)

*Стоимость актуальна на момент запроса, за номер – 2 взрослых

Рассрочка на 12 месяцев составит 8510 сом


Туристическая компания - TezTour!

Контакты:

Тел.: +996 770 555 595 (WhatsApp)
+996 770 335 555 (WhatsApp)⠀
Адреса офисов:
ул. Байтик Баатыра 102
ул. Логвиненко 26а

Отдыхайте сейчас, платите потом!

Подробная информация по телефону круглосуточного контакт центра 2222

DemirBankтын картасы менен бөлүп төлөө аркылуу эс алуу!

Сиз жылуу өлкөлөргө эс алууга барууну каалайсызбы? Бирок каражатыңыз чектелүүбү?

Эс алуудан баш тартууга шашпаңыз!

Биздин CardPlus бөлүп төлөө картабыз менен сиз БАЭ, Түркия, Египетте бөлүп төлөө аркылуу эс алууга мүмкүнчүлүк аласыз.

Сиз биздин өнөктөш - "TezTour" туристтик компаниясынан 6, 9 жана 12 айга бөлүп төлөө аркылуу тур уюштура аласыз!

Бөлүп төлөө аркылуу эс алуу төмөнкү багыттар боюнча жеткиликтүү:

  • Египет:

Sharm Cliff Resort 3* отели - 1487 USD

Күндөрдүн саны: 10 күн/9 түн

Даталары: 16.02.2022-25.02.2022

Тамагы: Бардыгы камтылган

2 кишиге авиаучуу

Кошумча төлөнөт:

Камсыздандыруу ПЧР-тесттер

Виза

Экскурсиялар (каалоо боюнча)

*2 чоң киши үчүн номердин баасы сурам учуруна актуалдуу

12 айга бөлүп төлөө 12430 сом

  • Түркия. Анталия

Beldibi Beach Hotel 4* отели - 680 EUR

Күндөрдүн саны: 7 күн/6 түн

Тамагы: Бардыгы камтылган

2 кишиге авиаучуу

Кошумча төлөнөт:

Камсыздандыруу

ПЧР-тесттер

Виза

Экскурсиялар (каалоо боюнча)

*2 чоң киши үчүн номердин баасы сурам учуруна актуалдуу

12 айгабөлүптөлөө6486 сом

  • БАЭ

Crystal Plaza Sharjah 2* отели - 1018 USD

Күндөрдүн саны: 6 күн/5 түн

Даталары: 01.02.2022-06.02.2022

Тамагы: Эртең мененки тамактануу

2 кишиге авиаучуу

Кошумча төлөнөт:

Камсыздандыруу

ПЧР-тесттер

Виза

Экскурсиялар (каалоо боюнча)

*2 чоң киши үчүн номердин баасы сурам учуруна актуалдуу

12 айга бөлүп төлөө 8510 сом


TezTour туристтик компаниясы!

Байланыштар телефондору:

Тел.: +996 770 555 595 (WhatsApp)

+996 770 335 555 (WhatsApp) ⠀

Кеңселердин даректери:

Байтик Баатыр көч., 102

Логвиненко көч., 26а

Азыр эс алыңыз да, кийин төлөңүз!

Толук маалымат алуу үчүн күнү-түнү иштөөчү 2222 байланыш борборуна чалыңыз

Holidays in installments with DemirBank card!

Do you want to go on vacation to warm countries? But the budget is limited?

Do not give up!

With our CardPlus installment card, you can afford an installment vacation in the UAE, Turkey, Egypt.

One can arrange a tour by installments for 6, 9 and 12 months from our partner - travel agency "TezTour"!

Leisure by installments is available in the following areas:

  • Egypt:

Hotel Sharm Cliff Resort 3* - 1487 USD

Number of days: 10 days / 9 nights

Dates: 16.02.2022-25.02.2022

Meals: All inclusive

Flight for 2 persons

Pay extra for:

Insurance

PCR tests

Visa

Excursions (optional)

*The price is valid at the time of request, per room - 2 adults

Installment for 12 months – 12430 KGS

  • Turkey. Antalya

Beldibi Beach Hotel 4* - 680 EUR

Number of days: 7 days / 6 nights

Meals: All inclusive

Flight for 2 persons

Pay extra for:

Insurance

PCR tests

Excursions (optional)

*The price is valid at the time of request, per room - 2 adults

Installment for 12 months - 6486 KGS

  • UAE

Hotel Crystal Plaza Sharjah 2* - 1018 USD

Number of days: 6 days / 5 nights

Dates: 01.02.2022-06.02.2022

Meals: Breakfast

Flight for 2 persons

Pay extra for:

Insurance PCR tests

Visa

Excursions (optional)

*The price is valid at the time of request, per room - 2 adults

Installment for 12 months - 8510 KGS

Travel agency - TezTour!

Contacts:

Tel .: +996 770 555 595 (WhatsApp)

+996 770 335 555 (WhatsApp) ⠀

Office addresses:

102 Baytik Baatyr st.

26a Logvinenko st.

Relax now, pay later!

Detailed information - contact center 2222