Снижена комиссия за обналичивание денежных средств в иностранной валюте в банкоматах и отделениях DemirBank

Уважаемые клиенты!

DemirBank рад сообщить, что для вашего удобства снижена комиссия за обналичивание денежных средств в иностранной валюте в банкоматах и отделениях DemirBank.

Теперь, комиссия составляет 2 % в долларах США и ЕВРО. Обновленные тарифы действуют с 19.01.2023 года для физических и юридических лиц.

Тарифы для физических лиц

Тарифы для юридических лиц

Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону в круглосуточный контакт-центр по номеру 2222, или в любом отделении DemirBank.

DemirBankтын банкоматтарында жана бөлүмдөрүндө чет өлкөлүк валютадагы акча каражаттарын накталайга айландырууда алынуучу комиссия төмөндөтүлдү

Урматтуу кардарлар!

Сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн DemirBankтын банкоматтарында жана бөлүмдөрүндө чет өлкөлүк валютадагы акча каражаттарын накталайга айландырууда алынуучу комиссия төмөндөтүлгөнүн DemirBank кубануу менен кабарлайт.

Жеке жана юридикалык жактар үчүн жаңыртылган тарифтер 2023-жылдын 19-январынан тартып кучуно кирип, АКШ долларына жана ЕВРОго комиссия 2%ды түзөт.

Жеке жактар үчүн тарифтер

Юридикалык жактар үчүн тарифтер

Кошумча маалыматты күнү-түнү иштеген контакт борборуна 2222 телефон номери аркылуу чалып, же DemirBankтын каалаган бөлүмдөрүнөн билип алсаңыздар болот.

Commission for cash withdrawal in foreign currency at DemirBank ATMs and branches reduced

Dear customers!

DemirBank is glad to announce that for your convenience the commission for cash withdrawal in foreign currency from DemirBank's ATMs and branches has been reduced.

Now the commission is 2% in USD and EUR. The new tariffs are valid from 19.01.2023 for individuals and legal entities.

Tariffs for individuals

Tariffs for legal entities

For more information, please, call the Bank's Contact Center: 2222 or visit any DemirBank branch.