DemirBank начал выпуск бесконтактных кредитных карт Mastercard PayPass.

Уважаемые клиенты!

Мы рады сообщить, что DemirBank начал выпуск бесконтактных кредитных карт Mastercard PayPass.

Бесконтактная технология PayPass позволяет совершать покупку товаров (оплату услуг) в одно касание без передачи карты кассиру, и без необходимости ввода ПИН-кода. Теперь, клиенты банка могут воспользоваться преимуществом бесконтактных платежей от Mastercard, быстро и удобно расплачиваться в любой торговой точке, принимающей бесконтактные платежи.

С условиями выпуска и обслуживания кредитных карт Mastercard можно ознакомиться, позвонив по номеру 2222 или в любом отделении банка.

Урматтуу, кардарлар!

DemirBank Mastercard PayPass аттуу контаксыз кредиттик карталарын чыгара баштаганын билдирүүгө кубанычтабыз.

"PayPass" аттуу контаксыз технологиясы бир басып эле товарларды сатып алууга (кызматтар үчүн төлөм жүргүзүүгө) шарт түзөт. Ан үчүн картаны кассирге берүүнүн же ПИН-кодду киргизүүнүн зарылдыгы жок. Эми азыр банктын кардарлары Mastercardдын контаксыз төлөмдөрүнүн артыкчылыктарын пайдасын көрө алышат. Тактап айтканда, кардарлар контаксыз төлөмдөрдү кабыл алган каалаган соода түйүндөрүндө тез жана ыңгайлуу түрдө төлөмдөрдү жүргүзө алышат.

Mastercard карталарын чыгаруунун жана тейлөөнүн шарттары менен таанышуу үчүн 2222 номуру боюнча чалсаңыздар болот же банктын каалаган бөлүмдөрүнөн сурап биле аласыз.

Dear Customers!

We are pleased to announce that DemirBank has started issuing Mastercard PayPass contactless credit cards.

PayPass contactless technology allows you to purchase goods (pay for services) in one touch without handing over the card to the cashier, and without the need to enter a PIN code.Now, bank clients can take advantage of contactless payments from Mastercard and pay quickly and conveniently at any retail outlet that accepts contactless payments.

The conditions for issuing and servicing Mastercard credit cards can be found by calling 2222 or at any bank branch.