LEXUS үлгүлөрүнүн бүтүн катарын бөлүп төлөө менен сатып алуу! Рассрочка на весь модельный ряд LEXUS!

Бөлүп төлөө бул бир төгүм менен толук сумманы төлөп автоунаа саттып ала албагандар же сатып алгысы келбегендер үчүн жакшы вариант. Көпчүлүк адамдар үчүн ай сайын төлөнүүчү бир нече төгүмдөр менен сумманы төлөө бир кыйла ыңгайлуу.

Шарттары:

 • 13 айга чейинки мөөнөткө, баштапкы төгүмү 20%дан жогору, жылдык чени 0%
 • 24 айга чейинки мөөнөткө, баштапкы төгүмү 20%дан жогору
 • 36 айга чейинки мөөнөткө, баштапкы төгүмү 20%дан жогору

Суроолор боюнча DemirBankтын Байланыш-борборуна кайрылсаңыз болот:

+996 (312) 610 610, 2222


Рассрочка это хороший вариант для тех, кто не может или не хочет покупать автомобиль одним взносом, отдавая всю сумму сразу. Для многих намного удобнее выплачивать сумму несколькими взносами ежемесячно.

Условия:

 • На срок до 13 месяцев с первоначальным взносом от 20 % со ставкой 0% годовых
 • На срок до 24 месяцев с первоначальным взносом от 20 %
 • На срок до 36 месяцев с первоначальным взносом от 20 %

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в Контакт-центр DemirBank:

+996 (312) 610 610, 2222


IInstallment is a good option for those who cannot or do not want to buy a car in one payment, giving the entire amount at once. For many, it is a lot more comfortable to pay the amount in several installments on a monthly basis.

Conditions:

 • For a period of up to 13 months with an initial payment of 20% at a rate of 0% per annum
 • For up to 24 months with an initial payment of 20%
 • For up to 36 months with an initial payment of 20%

 • If you have any questions, please contact DemirBank’s Contact Center:

  +996 (312) 610 610, 2222