ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ

Урматтуу кардар,

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК маалымдайт, 03/05/2021 тарта No 26 ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ жалпы тарифтерде 3 -пункт БАНКОМАТТАРДАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАКТАЛАЙ БЕРҮҮ, 3.3-пунктчасы "Чет өлкөлүк банктар тарабынан чыгарылган эл аралык MasterCard төлөм карталары менен DKIB ЖАКтын банкомат тармагында накталай акчаны чечип алуу 03/08/2021 өзгөрүлдү жана 10 (он) иш күндөн кийин күчүнө кирет (https://demirbank.kg/uploads/pages/gtcfoindividuals18082021-legal-r-ed3107c047.pdf).

Уважаемые клиенты,

Информируем вас о том, что в Общих тарифах №26 ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" от 03/05/2021 был изменен пункт 3. ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОМАТАХ, подпункт 3.3 обналичивание в сети банкоматов ЗАО «ДКИБ» по международным платежным картам MasterCard, выпущенные иностранными банками от 03/08/2021 и вступают в силу через 10 (десять) рабочих дней (https://demirbank.kg/uploads/pages/gtcfoindividuals18082021-legal-r-ed3107c047.pdf).

Dear Customers,

We inform you that in the General Tariffs No. 26 of DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK CJSC dated 03/05/2021, 3. CASH WITHDRAWAL IN ATMS, 3.3 cash withdrawals in the ATM's of DKIB through international payment cards MasterCard issued by foreign banks from 03/08/2021 has changed and valid in 10 (ten) business days (https://demirbank.kg/uploads/pages/gtcfoindividuals18082021-legal-r-ed3107c047.pdf).