Изменение тарифов по кредитам

Уважаемые клиенты!

Уведомляем о том, что с 27.09.2023 г. вступят в силу изменения в тарифах по кредитам для физических лиц.

Тарифы  для физических лиц

Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону в круглосуточный контакт-центр по номеру 2222, или в любом отделении DemirBank.

Урматтуу кардарлар!

2023-жылдын 27-сентябрынан тартып жеке жактар үчүн кредиттер боюнча тарифтерде өзгөртүүлөр күчүнө кирери жөнүндө кабарлайбыз.

Жеке жактар үчүн тарифтер

Кошумча маалыматты сиздер күнү-түнү иштеген контакт-борборго 2222 номери боюнча телефонго чалып, же болбосо DemirBankтын кайсы болбосун бөлүмүнөн ала аласыздар.

Dear customers!

Please be informed that changes in the loan tariff rates for individuals will come into force starting from 09/27/2023.

Tariff rates for individuals

You can get additional information by calling the 24-hour contact center at 2222 or any branch of DemirBank.