Изменение тарифов по денежным переводам в долларах США для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас об изменении тарифов по денежным переводам в долларах США.

Обновленные тарифы действуют с 01.12.2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Дополнительную информацию Вы можете получить, позвонив в круглосуточный контакт-центр по номеру 2222, или в любом отделении DemirBank!

АКШ доллары менен акчалай которуулар боюнча юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн тарифтерди өзгөртүү

Урматтуу кардарлар!

АКШ доллары менен акчалай которуулар боюнча тарифтердин өзгөргөндүгү жөнүндө Сиздерге кабарлайбыз.

Жаңыртылган тарифтер юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн 01.12.2023-жылга чейин иштейт

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн тарифтер

Кошумча маалыматты күнү-түнү иштеген контакт-борборуна 2222 номери боюнча чалып, же

DemirBankтын кайсы болбосун бөлүмүнөн ала аласыздар.

Change of tariffs for money transfers in US dollars for legal entities and private entrepreneurs

Dear Customers!

Please be informed about the change of tariffs for money transfers in US dollars.

The updated tariffs are valid from 01.12.2023 for legal entities and private entrepreneurs.

Tariffs for legal entities and private entrepreneurs

For additional information, please, call 24-hour contact center at 2222, or visit any DemirBank branch.