Кредиты на зелёные технологии

Уважаемые клиенты!

Мы рады сообщить Вам, что теперь кредиты на зелёные технологии стали ещё доступнее вместе с DemirBank!

В связи с запуском Программы финансирования устойчивой энергии – KyrSEFF (фаза III) в Кыргызстане, были обновлены условия и ставки по кредитованию физических лиц по программе «KyrSEFF».

Новые тарифы вступают в силу с 13.06.2024.


Урматтуу кардарлар!

Эми мындан ары DemirBank менен бирге жашыл технологиялар үчүн насыялар дагы да жеткиликтүү болуп калганын, сиздерге кубаныч менен билдиребиз!

Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасы – KyrSEFF (III фаза) ишке киргизилгендигине байланыштуу, KyrSEFF программасынын алкагында жеке жактарга насыя берүүнүн шарттары жана тарифтери жаңыланды.

Жаңы тарифтер 13.06.2024-ж. баштап күчүнө кирет.


Dear customers!

We are glad to inform you that now loans for green technologies have become even more affordable together with DemirBank!

In connection with the launch of the Sustainable Energy Financing Program - KyrSEFF (Phase III) in Kyrgyzstan, the terms and rates for lending to individuals under the “KyrSEFF” program have been updated.

The new rates will come into effect from 13.06.2024.