branch
Кандай баа берет элеңиз? / Как вы оцениваете? / How do you evaluate?

1. DemirBankтын тейлөө сапаты / Обслуживание в офисе DemirBank / Service quality in DemirBank

questionAsset

2. Офистин ыңгайлуулугу / Удобство и оснащение офиса / Convenience and equipment of the office?

questionAsset

3. DemirBankтын сайты / Сайт DemirBank / Site of the DemirBank

questionAsset

4. Контакт центрдин иши / Работу Контакт центра / Work of Contact center?

questionAsset

5. Банкоматтардын иштеши / Работу банкоматов / Operation of ATMs

questionAsset

6. Интернет банкинг / Internet banking

questionAsset

7. Мобилдик банкинг / Мобильный банкинг / Mobile banking

questionAsset

8. DemirBankтын тарифтери жана шарттары / Тарифы и условия DemirBank / Terms and conditions of the DemirBank

questionAsset