Директорлор Кеңеши

Г-н Исмаил Хасан Акчакайалиоглу Директорлор Кеңешинин төрагасы -   Резюме
Г-н Теодор Жосеф Барк Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме
Г-жа Орозбаева Лада Джантаевна Директорлор Кеңешинин мүчөсү -    Резюме
Г-н Абдраимов Кубаныч Чоробекович Директорлор Кеңешинин мүчөсү -   Резюме
Г-н Хьюго Виллем Миндерхоуд
Директорлор Кеңешинин мүчөсү -  Резюме
Г-н Кемал Хас Джынгыллыоглу
Директорлор кеңешинин көзөмөлдөөчүсү - Резюме


Банктын Башкаруусу

  • Шевки Л. Сарылар Башкаруунун төрагасы Генеральный менеджер - Резюме
  • Телеушева Сауле Т. Башкаруунун мүчөсү Каржы боюнча Башкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Омер Юнвер Башкаруунун мүчөсү Насыя ишмердүүлугү боюнча Башкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Трофимушкина Анастасия В. Башкаруунун мүчөсү Операциялык ишмердүүлүк боюнчаБашкы менеджердин орун басары, башкаруунун мүчөсү - Резюме
  • Кучерявая Галина А. Башкаруунун мүчөсү Заместитель генерального менеджера по правовым вопросам - Резюме
  • Атасель Тунджер Башкаруунун мүчөсү Заместитель генерального менеджера по розничному маркетингу - Резюме
  • Хасан Уфук Динч Башкаруунун мүчөсү Заместитель генерального менеджера по информационным технологиям - Резюме