Demir Bank туруктуу өнүгүүнү ишенимдүү сактоо менен, дээрлик 20 жыл ичинде өзүнүн кардарларына эл аралык стандарттарга толук жооп берген кесипкөй тейлөөнү сунуштап келет. 


КОЭСке ылайык demirbankтын каржылык отчеттуулугу

Жылдык каржылык отчеттуулук

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023

Айлык каржылык отчеттуулук

2014
I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран Бугу Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы 
2015
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран Бугу Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы
        2016
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран Бугу Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы
        2017
  I Үчтүн айы Бирдин айы  Жалган Куран
  II  Чын Куран  Бугу  Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы
       2018
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран Бугу Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы
2019
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран Бугу Кулжа
  III Теке Баш Оона Аяк Оона
  IV Тогуздун айы Жетинин айы Бешинин айы
2020
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран

Бугу

Кулжа
  III Теке

Баш Оона

Аяк Оона
  IV

Тогуздун айы

Жетинин айы

Бешинин айы
2021
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран

Бугу

Кулжа
  III Теке

Баш Оона

Аяк Оона
  IV

Тогуздун айы

Жетинин айы

Бешинин айы
2022
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран

Бугу

Кулжа
  III Теке

Баш Оона

Аяк Оона
  IV

Тогуздун айы

Жетинин айы

Бешинин айы
2023
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран

Бугу

Кулжа
  III Теке

Баш Оона

Аяк Оона
  IV

Тогуздун айы

Жетинин айы

Бешинин айы
2024
  I Үчтүн айы Бирдин айы Жалган Куран
  II Чын Куран

Бугу

Кулжа
  III Теке

Баш Оона

Аяк Оона
  IV

Тогуздун айы

Жетинин айы

Бешинин айы