Кызматты көрсөтүү жана сүрөтү менен резюмени: hr@demirbank.kg электрондук дарегине жөнөтүңүздөр

hr@demirbank.kg


Сурап билүү телефону: +(996) 312 905 837

Талаптар: 

 • - Билимге –Маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө жогорку билимге.
 • - Адистик боюнча кеминде бир жылдык иш тажрыйбага.
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү.
 • - Англис жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүгө артыкчылык берилсин.

Милдеттери: 

 • - Карт системасынын ишине мониторинг жүргүзүү;
 • - Банкоматтвр жана ПОС терминалдар боюнча бардык операцияларга мониторинг жүргүзүү;
 • - Иш боюнча кат алышууларды жүргүзүү
 • - MSSQL, MySQL базалары менен иштөө
 • - Карт системасынын маалымат базаларынын резервдик көчүрмөсүн ай сайын чыгарып туруу;
 • - Бардык байланыш түзүлүштөрүнүн жана каналдарынын (сервердин, модемдердин, VPN, CDMA, GPRS каналдары ж.б.) иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу;
 • - Карттык операциялар бөлүмүнүн кызматкерлерин даярдоо жана иш жөндөмдүүлүгүн колдоо.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто-атайын экономикалык билими;
 • - Ушу сыяктуу кызматта кеминде 1 жыл иш тажрыйбасынын болушу; Опыт
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын текшерүү» курсун өткөндүгүн тууралуу сертификатынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) иштей билүүсү;
 • - Англис тилин билүүсү – орто деңгээлден төмөн эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруштук берүү;
 • - Сунуштама каттын болушу милдеттүү

Милдеттери: 

 • - Банктын кардарларын эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөө жөндөмдүүлүгүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчет берүү.

Талаптар:

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Ушу сыяктуу позицияда кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Финансы жана банк секторун, экономика жана менеджмент негиздерин билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Банкка келген кардарларша колдоо көрсөтүү жана алардын суроо-талабы боюнча банк тууралуу маалымат берүү;
 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Иштелип чыккан кардарлар базасы менен тыгыз байланышта болуу, утурумдук кардарлар менен жолугушууларды өткөрүп туруу, Банктын «Өз кардарынды бил» саясатына таынуу менен алардын бизнесинин ар бир аспектиси менен таанышуу;
 • - Кардарлар жана башка байланыштуу бөлүмдөр менен мамиле түзүүдө маселелерди координациялоо жана көйгөйлөрдү чечүү;
 • - Кредиттик жумушчу файлдарды, юридикалык иштерди жана кардарлардын башка файлдарын зарыл форматтарда, архивин түзүүнү кошо алганда, ички стандарттарга ылайык сактоо.

Талаптар: 

 • Жогорку юридикалык билими;
 • - Банк чөйрөсүндө кеминде 5 жылдык, башкарууда кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы;
 • - КР банк ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү;
 • - Соттордо өкүлчүлүк кылуу иш тажрыйбасы,
 • - Банктын күндөлүк ишин укуктук жактан коштоп жүрүү жагында иш тажрыйбасы;
 • - Англис тилин мыкты билүүсү,
 • - Көлөмдүү маалыматтар менен жана ар түркүн тапшырмалар менен иштей алуусу
 • - ПКда тажрыйбалуу пайдалануучу катары иштей алуусу
 • - Жоопкерчилик, чынчылдык, тартиптүүлүк, тең салмактуулук, ийкемдүүлүк, жаңычылдык, ак ниеттүүлүк, активдүүлүк, бизнес-багытын билүү, иш сапарларга жана ашыкча иштөөгө даяр болуу.

Милдеттери: 

 • - Оптималдуу ишти уюштуруу жана Банктын юридикалык бөлүмүнүн ишине жалпы жетекчилик кылуу;
 • - Укуктук маселелер боюнча консультацияларды камсыз кылуу;
 • - Банктын ички ченемдик документтерин, келишимдерди жана башка документтерди иштеп чыгуу жана макулдашуу;
 • - Сот органдарында жана мамлекеттик бийлик органдарында Банктын кызыкчылыгында иш алып баруу;
 • - Улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын ченемдик документтеринин долбоорлорун иликтөө;
 • - Карыздарды соттон тышкаркы жана соттук тартипте өндүрүү боюнча ишти уюштуруу;
 • - Квалификацияларын жогорулатуу максатында кызматкерлерди жана юристтерди окутуу;
 • - Жетекчиликтин тапшырмасы боюнча Банктын комитеттерине катышуу, кредиттик комитетке милдеттүү түрдө катышуу;
 • - Татаал келишимдерди жана атайын долбоорлор боюнча келишимдерди, анын ичинде банктык продукттар боюнча, коштоп жүрүү жана даярдоо;
 • - Бүтүмдөргө келишүүдө орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди болжолдоо;
 • - Башкаларды банктын ички ченемдик документтерине жана кызматтык иш боюнча нускоолорруна ылайык.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча 2 жылдан ашык иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин, анын ичинде терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (ишин жашыруу) жагында документтерди билүү;
 • - Финансылык Отчеттуулуктун Эл аралык Стандарттарынын негиздерин билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү.
 • - Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу (кардарларды кредиттөө);
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчисине максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, рынок секторлорун иликтөөгө көмөк көрсөтүү;
 • - Кардарларды жогорку деңгээлде тейлөөнү камсыз кылуу жана банктык продукттарга/кызматтарга муктаждыгын аныктоо
 • - Иштелип чыккан кардарлар базасы менен тыгыз байланышта колдоо;
 • - Потенциалдуу кардарларга жалпы банктык маалымат берүү, эсеп ачуу/жабуу, улуттук жана чет өлкө валютасыеда которуулар, дебеттик/кредиттик карттар/ Интернет-Банкинг , мөөнөттүү депозиттер, МКВ жана башкалар сыяктуу банктык продукттар боюнча консультацияларды берүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Банк чөйрөсүндө, бухгалтерия же экономика чөйрөсүндө жогорку / орто-атайын / бүтпөгөн жогорку билими;
 • - Ортодон төмөн болбогон деңгээлде англис тилин билүү (кардарлардын телефон чалууларын англ. Тилинде кабыл алуу зарыл болот);
 • - Оозеки жана жазуу жүзүндө сабаттуу сүйлөй алуу;
 • - Дикциясы жакшы болуу, коммуникабелдүүлүк, эмоционалдык жактан туруктуу;
 • - Кайсы болбосун учурда ( күндүз, түнкүсүн, кечкисин).

Милдеттери: 

 • - Кардарларга төлөм карттарына байланыштуу бардык суроолор боюнча телефон аркылуу консультация берүү;
 • - Кандайдыр бир маалымат берилгенге чейин кардарды идентификациялоо;
 • - Карт системасынын ишине, банкоматтар жана ПОС терминалдар боюнча бардык операцияларга мониторинг жүргүзүү;
 • - Жаңы кардарлар- автоматташтырылган банктык система боюнча эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлер боюнча маалыматты киргизүү.

Талаптар: 

 • - Билими – жогорку экономикалык же юридикалык билими;
 • - Банк чөйрөсүндө күрөөлүк мүлккө баа берүү адистиги боюнча иш тажрыйбасы – 1 жылдан ашык;
 • - Англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет;
 • - Баа берүүнүн эл аралык стандарттарды жана улуттук стандарттарын билүү
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.

Милдеттери: 

 • -- Банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн/филиалдарынын кызматкерлерине кайсы болбосун дал келбестикти же шектүү аракеттерди аныктоо жагында контролдук жүргүзүү жана аны Начальникке маалымдоо;
 • - Банк мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына баа берүүгө катышуу. Кредиттик бөлүмдүн компетенциясына таандык кредиттик ишке байланыштуу отчетторду даярдоо;
 • - Банктын бөлүмдөрүнө банк мыйзамдарындагы өзгөрүүлөр, ошондой эле банк ишинин бардык деңгээлиндеги дал келбестик тобокелдиктери тууралуу маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери: 

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).

Талаптар:

 • - Жогорку экономикалык билими.
 • - Англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет.
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - Аймактык иш сапарларга чыгуу мүмкүнчүлүгү

Милдеттери:

 • - Түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин талдап-иликтөө;
 • - Чыгарылган банктык продукттардын мыйзамдардын ички ченемдик талаптарына жана нормаларына шайкеш келүүсүн текшерүү;
 • - Планга ылайык өткөрүлгөн текшерүүлөр боюнча отчетторду даярдоо.

Талаптар:

 • - Маалыматтык технологиялар тармагында жогорку билими;
 • - Адистиги боюнча кеминде 6 айлык иш тажрыйбасы;
 • - PL\SQL; SQL билүү;
 • - Oracle жана МБ программалык камсыздоону иштеп чыгуу тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Тармактык маалыматтык технологияларды билүү жана программалоо жана аналитика тармагында иш көндүмү;
 • - Англис тилин мыкты билүүсү, түрк тилин билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Пайдалануучулардын билдирмелери боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу;
 • - Пайдалануучуларды колдоо жана окутуу;
 • - Пайдалануучулардын көйгөлөрүн чогултуу жана иликтөө;
 • - Пайдалануучулардан түшкөн суроо-талаптардын аткарылышы боюнча отчет;
 • - Банктын колдонуучулары менен күнүмдүк ишке байланыштуу көйгөйлөрдү четтетүү.

Талаптар:

 • - Билими– Жогорку же орто атайын техникалык билими болуу.
 • - Адистиги боюнча кеминде бир жылдык иш тажрыйбага ээ болуу.
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү.

Милдеттери:

 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдарды даярдоо жана орнотуу;
 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдардын ишине мониторинг жүргүзүү;
 • - Кандайдыр бир техникалык кемчиликтерди аныктаган учурда аларды четтетүү боюнча ыкчам чараларды көрүү;
 • - Банкоматтарды, төлөм терминалдарын жана ПОС терминалдарды оңдоо жана техникалык жактан тейлөө;
 • - Банкоматтардын, төлөм терминалдарынын жана ПОС терминалдардын программалык камсыздоосун жаңыртуу;
 • - Банкоматтардын, төлөм жана ПОС терминалдардын ишине байланыштуу бардык тесттерди жүргүзүүгө катышуу;
 • - Бөлүмдү өнүктүрүү планынын аткарылышын, ошондой эле бардык утурумдук көйгөйлөрдүн өз убагында четтетилишин контролдоо жана мониторинг жүргүзүү. Жабдууларды оңдоо учурунда жүргүзүлгөн бардык иштер тууралуу күн сайын отчет түзүү.

Талаптар:

 • - Жогорку же орто техникалык билими;
 • - Техникалык адистик боюнча кеминде бир жылдык иш тажрыйбасы;
 • - MS Windows жана Office опеарциялык системаларынын негизин ишенимдүү билүү;
 • - Маалыматтык технологиялар жагында такшалган көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Компьютердик жабдууларды пайдалануу жана тейлөө каражаттарын/ыкмаларын билүү;
 • - Компьютердик техниканы техникалык тейлөө, кошулмаларды жана датчиктерди жөнгө салуу тажрыйбасы;
 • - Техникалык англис тилин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө (техникалык адабиятты окуу) артыкчылык берилет;
 • - Стресске туруштук берүү, максатка умтулуу, жоопкерчилик, тыкандык;

Милдеттери:

 • - Карттарды чыгаруу боюнча жабдууларды орнотуу, ишке багыттоо жана программалык камсыздоону жаңыртуу;
 • - Техниканы/жабдууларды пайдалануу боюнча документтердин системага салынышн жана жүргүзүлүшүн камсыз кылуу;
 • - Каталарга мониторинг/иликтөө жүргүзүү жана жабдуулардын жалпы техникалык кемчиликтерин четтетүү;
 • - Атайын жабдууларды техникалык тейлөө жана сунуштоочу менен кат алышууларды жүргүзүү;
 • - Төлөм карттарын чыгаруу жана алардын эсебин жүргүзүү;
 • - Төлөм карттарынын маалыматтарынын коопсуздугун камсыз кылган чогуу алгандагы чаралардын аткарылшын камсыз кылуу;
 • - Төлөм карттарынын купуялуулугун жана бүтүндүгүн камсыз кылуу.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери: 

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;

Милдеттери: 

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто-атайын экономикалык билими;
 • - Ушу сыяктуу кызматта кеминде 1 жыл иш тажрыйбасынын болушу; Опыт
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын текшерүү» курсун өткөндүгүн тууралуу сертификатынын болушуна артыкчылык берилет;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) иштей билүүсү;
 • - Англис тилин билүүсү – орто деңгээлден төмөн эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруштук берүү;
 • - Сунуштама каттын болушу милдеттүү

Милдеттери: 

 • - Банктын кардарларын эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөө жөндөмдүүлүгүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчет берүү.

Талаптар:

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери:

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар:

 • - Билими – Жогорку юридикалык;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – 2 жылдан ашык;
 • - Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын ченемдик документтерин билүү;
 • - Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (ишин жашыруу) жагында мыйзамды билүү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери:

 • - Бакнктын саясаттарынын жана жол-жоболорунун, Улуттук банктын жоболорунун жана нускоолорунун жана КР мыйзамдарынын сакталышын камсыз кылуу;
 • - Кредит берүүгө байланыштуу келишимдерди даярдоо;
 • - Юридикалык жактардын, жеке ишкерлердин эсептерин ачуу үчүн, ошондой эле кол тамгалар үлгүлөрүн жана оттискаларын алмаштырууда жана ошол эсептерди жабууда зарыл болгон документтер топтомунун толук болушун текшерет;
 • - Кредиттик документтердин толуктугун контролдойт;
 • - Кредиттик администратордун милдетин аткарат;
 • - Банк кардарлары тарабынан алынган кредиттердин өз убагында төлөнүшүнө мониторинг жүргүзөт;

Талаптар:

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).