Кызматты көрсөтүү жана сүрөтү менен резюмени: hr@demirbank.kg электрондук дарегине жөнөтүңүздөр

Сурап билүү телефону: +(996) 312 905 837 


Талаптар:

 • - Жогорку экономикалык билим;
 • - 1 жылдан кем эмес банкта иштөө тажрыйба;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү;
 • - Ангис тилин орточо деңгээлден кем эмес билүү (intermediate);
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, банк ишмердигин жөндөөгө салган КРУБ ченемдик документтерин билүү.

Милдеттер:

 • - Кардарлардын эсептерин ачуу/жабуу/өзгөртүү;
 • - Клиринг, гросс акча которууларын өткөрүү;
 • - Документтерди архивге өз убагында даярдоо жана тапшыруу;
 • - Филиал администраторунун – Интернет Банкинг системасынын мейкеринин функцияларын аткаруу.
 • - Негизги каражаттардын жана аз баалуу тез бузулуучу нерселерди инвентаризациялоого катышуу;
 • - Банктын процедураларына ылайык отчёттуулкту өз убагында даярдоо;
 • - CBS системасында кардарлардын накталай жана накталай эмес операцияларын эсептөө;
 • - Тактамаларды жана көчүрмөлөрдү берүү;
 • - Комиссияларды алуу;

Талаптар:

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы чөйрөсүндө болуусу артыкчылык;
 • - Жакшы коммуникациялык жөндөмдүүлүктөр
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча 2 жылдан ашык эмгек тажрыйба жактырылат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу, ишендирүү, кардар менен мамилелерди жөндөө жана конфликттик кырдаалдарды башкаруу жөндөмдүүлүгү;
 • - Банк продуктыларын жана кызматтарын презентациялоо жана өткөрүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, банк ишмердигин жөндөөгө салган, ошондой эле Терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруугу (адалдоого) каршы аракеттер боюнча КРУБ ченемдик документтерин билүү;
 • - Каржы Отчёттулугунун Эл аралык Стандарттарынын негиздерин билүү;
 • - Кыргыз, англис жана түрк тилдерин орточо деңгээлден жогору билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетүү үчүн керек болгон аракеттерди жасоо.
 • - Банк продуктыларын жана кызматтарын кардарларга сатууну ишке ашыруу (кардарларга насыя берүү);
 • - Жетекчиликке/түз жетекчиге максаттык рынок изилдөөлөрүн өткөрүүгө жана рынок секторлорун анализдөөгө көмөк көрсөтүү;
 • - Кардарлардын жогорку деңгээлде тейленүүсүн камсыздоо, ошондой эле Банк продуктыларында жана кызматтарында болгон керектөөлөрүн тактык менен аныктоо;
 • - Учурдагы кардарлар базасы менен тыгыз байланышта болуу;
 • - Потенциалдык кардарларга жалпы банктык маалымат берүү, аларга кийинки банк продуктылары боюнча консультация өткөрүү: эсеп ачуу/жабуу, улуттук жана чет өлкө валютасындагы акча которуулар, дебеттик/кредиттик карталар, Интернет-Банкинг, мөөнөттүү аманаттар, мамлекеттик баалуу кагаздар ж.б.

Талаптар:

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы чөйрөсүндө болуусу артыкчылык;
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча 2 жылдан ашык эмгек тажрыйба жактырылат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу, ишендирүү, кардар менен мамилелерди жөндөө жана конфликттик кырдаалдарды башкаруу жөндөмдүүлүгү;
 • - Банк продуктыларын жана кызматтарын презентациялоо жана өткөрүү;
 • - Каржы жана банк секторлорун билүү, экономика жана менеджмент негиздерин билүү;
 • - Кыргыз, англис жана түрк тилдерин орточо деңгээлден жогору билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер:

 • -- Банкка келген кардарларга көмөк көрсөтүү жана алардын суроосу боюнча банк тууралуу маалмат берүү;
 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетүү үчүн керек болгон аракеттерди жасоо;
 • - Учурдагы кардарлар базасы менен тыгыз байланышта болуу, учурдагы кардарлар менен ар дайым жолугушууларды өткөрүү, Банктын “өз кардарыңды бил” саясатына ылайык алардын бизнесинин ар бир өңүтү менен таанышып чыгуу;
 • - Кардарлар жана башка байланышкан бөлүмдөр менен болгон мамилелердеги суроолорду координациялоо жана көйгөйлөрдү чечүү;
 • - Ички стандарттарга, анын ичинде архивацияга жараша насыя боюнча иш файлдарын, юридикалык иш документтерин жана башка кардарлардын файлдарын керектүү форматтаа сактоо.

Талаптар:

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы чөйрөсүндө болуусу артыкчылык;
 • - Жакшы коммуникациялык жөндөмдүүлүктөр, мамилелерге карата оң көз караш;
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча эмгек тажрыйба жактырылат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу, ишендирүү, кардар менен мамилелерди жөндөө жана конфликттик кырдаалдарды башкаруу жөндөмдүүлүгү;
 • - Банк продуктыларын жана кызматтарын презентациялоо жана өткөрүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, банк ишмердигин жөндөөгө салган КРУБ ченемдик документтерин билүү;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү;
 • - Кыргыз, англис жана түрк тилдерин орточо деңгээлден жогору билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетүү үчүн керек болгон аракеттерди жасоо. Банк продуктыларын жана кызматтарын кардарларга сатууну ишке ашыруу;
 • - Учурдагы кардарлардын тейленүүсүн камсыздоо жана учурдагы кардарлар базасына банк продуктыларын активдүү кайчылаш сатууну ишке ашыруу;
 • - Кардарлар базасын кеңейтүү жана жаңы кардарларды тартуу;
 • - Каржы продуктыларын кардарларга берүүнү камсыздоо;
 • - Жетекчиликке/түз жетекчиге максаттык рынок изилдөөлөрүн өткөрүүгө жана рынок секторлорун анализдөөгө көмөк көрсөтүү;
 • - Жеке пландардын (кардар тартуу, банк продуктыларын сатуу, ж.б. боюнча) аткарылуусун камсыздоо.

Талаптар:

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы чөйрөсүндө болуусу артыкчылык;
 • - Жакшы коммуникациялык жөндөмдүүлүктөр, мамилелерге карата оң көз караш;
 • - Банкта кардарларды тейлөө боюнча эмгек тажрыйба жактырылат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу, ишендирүү, кардар менен мамилелерди жөндөө жана конфликттик кырдаалдарды башкаруу жөндөмдүүлүгү;
 • - Банк продуктыларын жана кызматтарын презентациялоо жана өткөрүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, банк ишмердигин жөндөөгө салган КРУБ ченемдик документтерин билүү;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү;
 • - Кыргыз, англис жана түрк тилдерин орточо деңгээлден жогору билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген, пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетүү үчүн керек болгон аракеттерди жасоо. Банк продуктыларын жана кызматтарын кардарларга сатууну ишке ашыруу;
 • - Учурдагы кардарлардын тейленүүсүн камсыздоо жана учурдагы кардарлар базасына банк продуктыларын активдүү кайчылаш сатууну ишке ашыруу;
 • - Кардарлар базасын кеңейтүү жана жаңы кардарларды тартуу;
 • - Каржы продуктыларын кардарларга берүүнү камсыздоо;
 • - Жетекчиликке/түз жетекчиге максаттык рынок изилдөөлөрүн өткөрүүгө жана рынок секторлорун анализдөөгө көмөк көрсөтүү;
 • - Жеке пландардын (кардар тартуу, банк продуктыларын сатуу, ж.б. боюнча) аткарылуусун камсыздоо.

Талаптар:

 • - IT чөйрөсүндөгү жогорку технникалык билим;
 • - Ушуга окшогон кызматта 1 жылдан кем эмес эмгек тажрыйба;
 • - Windows, Linux операциондук системаларын билүү;
 • - ActiveDirectory, DNS, DHCP, SMTP, Exchange, Vmware vSphere иштөө принциптерин билүү жана түшүнүү жана практикалык колдонуу;
 • - Резервдик көчүрмөлөө системаларынын колдонуу принциптерин жана колдонуу тажрыйбасын билүү;
 • - КРУБдун ГРОСС, CLEARING ж. б., ошондой эле SWIFT системалары менен маалымат алмашуу жана иштеп чыгууну камсыз кылган программалык камсыздоосу бар серверлердин ишин билүү жана түшүнүү.

Милдеттер:

 • - Windows Server 2008/2012/2016, CentOS, Ubuntu, Vmware vSphere негизиндеги серверлердин IT инфраструктурасындагы Инсталляция, башкаруу жана колдоо;
 • - IT – инфраструктурасынын өндүрүмдүүлүгүнө мониторинг жана оптимизация жасоо;
 • - Резервдик көчүрмөлөө жана кайра калыбына келтирүү;
 • - IT – кызматтардын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо;
 • - Колдонулуучу жана ишке киргизилүүчү чакан системаларды документтештирүү;
 • - Жабдууларды профилактикалык тейлөө жүргүзүү;
 • - Тиешелүү иштерди пландоо жана/же пландоодо катышуу жана аларды аткаруу;
 • - Профильдик багыттардын ар кайсынысы боюнча өз алдынча долбоорлорду алып баруу - долбоор - түзүүчу/аткаруучу катары;
 • - Байланыштуу кичи бөлүмдөр менен бирге өз ара арекеттешүү, кардарларга кызматтарды туташтыруу жана иштеп чыгуу боюнча иштерге катышуу.

Талаптар:

 • - Жогорку экономикалык билим;
 • - 1 жылдан кем эмес банкта иштөө тажрыйбасы;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү;
 • - Ангис тилин орточо деңгээлден кем эмес билүү (intermediate);
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, банк ишмердигин жөндөөгө салган КРУБ ченемдик документтерин билүү;

Милдеттер:

 • - Мамлекеттик органдардан Банкта эсептердин бар болуусу тууралуу жана башка (соттук, салык ж.б.) документтер келген учурда Е1 боюнча аларды аткаруу;
 • - Документте көрсөтүлгөн кардаржын эсеби бар болуусун жана ал эсептерде каражаттардын бар болуусун текшерүү;
 • - Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар менен корреспонденция алып баруу (иш жазуу жөндөмдүүлүгү);
 • - Эртерээк келген документтердин аткарылуусун камсыздоо үчүн кардарлардын бөгөт коюлган - эсептердин балансын текшерип турууну камсыздоо;
 • - Келген аткаруу баракчалары, салыктык төлөм талаптары боюнча аткаруунуу камсыздоо;
 • - Кабыл алынган аткаруу жана башка документтери боюнча эсептерге камак салуу/камактан чыгаруу, бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу.

Талаптар:

 • - Жогорку же атайын орто билим;
 • - Ушуга окшогон кызматта 1 жылдан кем эмес эмгек тажрыйба;
 • - Бухгалтердик каттоонун жана иш кагаздарын жүргүзүүнүн негиздерин билүү;
 • - Сөзсүз түрдө внглис тилин билүү;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин жана 1С тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү.

Милдеттер:

 • - Бөлүмдүн кирүү/чыгуу корреспонденциясы менен иш алып баруу – кабыл алуу, катоо, берүү, эсеп алып баруу, сактоо;
 • - Банкка кеңсе буюмдарын, чыгымдалуучу материалдарды жана башка товарларды сатып алуу жана каттоо;
 • - Сатып алуулар боюнча комитеттин протоколун алып баруу жана тариздөө;
 • - Товарлар жана кызматтар камсыздоочулары менен келишимдерди түзүү;
 • - Коммуналдык кызматтар менен өз ара аракеттешүү;
 • - Ар жылдык тендердик иш чараларды өткөрүү;
 • - Ар жылдык инвентаризацияга катышуу;
 • - Банктын материалбык каражаттарын сарамжалдуу колдонуусун башкаруу;
 • - Банк жетекчилигинин тапшыруусу боюнча башка милдеттерди аткаруу.