Интернет-банкингдин "Толук режиминде" опциясы, Сизге интернет аркылуу DemirBankтагы эсебиңиз боюнча керектүү операцияларды дүйнөнүн ар кайсы жеринен жасоого мүмкүнчүлүк берет, тактап айтканда:

 • Эсеп боюнча калдыктарды жана кыймылдарды онлайн режиминде текшерүү
 • Акча каражаттарынын кыймылынын тарыхын басып чыгаруу
 • Архив жасап жана анда төлөм тапшырууларын/эсеп боюнча көчүрмөлөрдү сактоо
 • Насыя калькуляторунун жардамы менен өзүңүзгө ыңгайлуу насыя боюнча төлөмдү эсептөө
 • Керектүү күндөгү Банктын жана Улуттук банктын валюта курстары боюнча маалымат алуу
 • Эсеп/тер боюнча көчүрмөлөрдүн электрондук жөнөтүүгө жазылуу

Негизги артыкчылыктары:

 • 170 тен ашык кызмат түрүнө төлөө (уюлдук байланыш, коммуналдык кызматтар, интернет жана башка көптөгөн кызматтар)
 • Валюта алмаштыруу опреациялары ((Банк тарабынан коюлган лимиттердин чегинде)
 • Кредиттик карта боюнча карызды жоюу  
 • Өздүк эсептерге жана үчүнчү жактардын DemirBankтагы эсептерине банк ичиндеги акча которуулар
 • Клиринг жана гросс эсеп системалары аркылуу үчүнчү жактардын башка коммерциялык банктардагы эсептерине улуттук валютада акча которуулар (ошондой эле Сиздин келечектегидатасы менен төлөм тапшырууларын жасоого мүмкүнчүлүгүңүз бар).
 • Ар кайсы убакта "Стандарт" мөөнөттүү аманатын ачуу/жабуу, Банк тарабынан коюлган мөөнөттүү аманат боюнча пайыздык чендер боюнча маалымат.
 • Интернет-Банкинг аркылуу салыктарды төлөө
 • Виртуалдуу кредиттик картасын ачуу..

Е-токен- ар бир системага кирүү учурунда жаңы сыр сөз чыгарып, кошумча коопсуздук камсыздоочу желбирөөч (ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГГЕ улануу учурунда бир жолу төлөнөт) – Банкка кайрылуу менен туташса болот.

же

Бир жолку СМС сыр сөз   (БС) – жаңы, Интернет-Банкингге кирүү үчүн коопсуздуктун 4-деңгээли. БС Интернет-банкингге киргенде автоматтык турдө жасалып чыгат, Сиз 6 сандан турган сыр сөздү СМС-билдирүү түрүндө Банкта катталган уюлдук телефон номериңизге аласыз.
Эми Интернет-Банкингде системанын суроосу боюнча сыр сөздү алмаштыруу керек эмес!
2015-жылдын 1-октябрынан тартып Интернет-Банкингдин "Толук режимине" бир жолку сыр сөздү же Е-Токенди колдонуусуз кирүүгө мүмкүн болбойт.
Операция түрлөрү Максималдуу 1 күндүк лимит/1 операцияга лимит
Чет өлкө валютасын сатып алуу 100 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Чет өлкө валютасын сатуу 100 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Арбитраж  100 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Клиринг боюнча улуттук валютада акча которуулар 1 000 000 сомго чейин
Клиринг боюнча сырткы которууну жокко чыгаруу 1 000 000 сомго чейин
Кардардын эсептеринин арасында банк ичиндеги акча которуулар чектөөсүз
Үчүнчү жактардын эсептерине банк ичиндеги акча которуулар 1 000 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)

Эскертүү: Сиз банктын бөлүмүнө арыз менен кайрылып, индивидуалдык лимит койсоңуз болот.