1. Керектүү документтерди даярдаңыз (документтер тизмеси бул жерде);
  2. Арыз формасын толтуруңуз (көчүрүү);
  3. Банктын каалаган бөлүмүнө толтурулган арыз жана документтер пакети менен кайрылыңыз;
  4. Арызыңыз 5 иш күнү ичинде каралып чыгат (насыянын суммасы жана мөөнөтүнө жараша), андан кийин Сизге Банктын чечими тууралуу кабар беришет*

* - насыяны каралып чыгуу мөөнөтү Банктын ыктыяры менен узартылуусу мүмкүн

Суроолор пайда болгон учурда, Контакт борборуна төмөнкү номер аркылуу кайрылсаңыздар болот:

+996 312 90 90 60 – Банктын адистери Сиздерди керектүү маалымат менен тааныштырышат;