Корпоративдик "Visa Business" картасы бул - Компаниялар үчүн атайын чыгарылган кредиттик карта, бул карта чыгашалар менен эффективдүү түрдө иштөөнү камсыз кылат.

"Visa Business" картасы биздин кардарлар үчүн тапшырык жумуштун, өкүлчүлүк жана чарбалык чыгашаларды, пайдалуу жана коопсуздуксуз болуп келет.

Ошондой эле, Visa Business картасынын бирден бир салмактуу артыкчылыгы бул 35 күндүн ичинде 0% болгондугу эсептелет, мында Жеңилдикти берүү убактында насыялык лимитти колдонулса.

Жалпы жоболор жана шарттар
Эсептин валютасы сом
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл
Картаны чыгаруу 500 сом
Тейлөөнүн баасы Жылына 1 500 сом
Карта боюнча минималдык чектөө 5 000 сомдон
Акчалык камсыздоо кредиттик карта боюча чектөө + 10%
Кредит боюнча пайыз Жылына 30%
Кредиттөөнүн жеңилдетүү мөөнөтү 35 күнгө чейин
Электрондук чип менен коопсуздандыруу бар
Овердрафттагы чектөөнүн коюлушу бар
карталардын чыгарылышы бар
  • Глобалдык кардарларды тейлөө Кызматы VISA 24/7 (накталай акчанын сөзсүз түрдө берүү)
  • Глобалдык кардарларды тейлөө Кызматы VISA 24/7 ( карталарды сөзсүз түрдө чыгаруу)
  • Медициналык жана юридикалык маалымат кызматы
  • SMS-билдирүү /электронной почта аркылуу билдирүүлөр
  • “Visa Money Fund” Долбоору
  • Картаны жоготуудагы/ уурдоодогу тез арадагы кызмат