DemirBank Сиздин акча каражаттарыңызды коопсуздандыра алат да, ошондой эле жеткирип жана чогултуп бере алат.

DemirBank атайын акча каражаттарын чогултуу жана жеткирип берүү кызматына арналган бронирленген автоунаа паркына жана атайын квалификациядан өткөн персоналына (кассирлер, айдоочулар, жана коопсуздукту тейлөөчү кызматкерлер) ээ. 

DemirBank Кардарларынын астында болгон кызматынын коопсуздугунун олуттуу аспекти бул берилген кызмат менен байланышкан коопсуздуктар камсыздандыруу кубөлүгүнө ээ.

Акча каражаттарын чогултуу жана/же жеткирип берүү тейлөөсүнө болгон тарифтер жеке түрдө, бизнестин кайсы жерде жайгашканына, талап кылынган кызматтын тизмесине жана көлөмүнө жараша эсептелет.