Юридикалык жактар үчүн депозиттер – Компаниялардын жана жеке ишкерлердин атайын эсепке, белгилүү мөөнөткө жана белгилүү пайыздык коюмдарга болгон салымы.

Артыкчылыктар:

  • Банктык салымдарды (депозиттерди) коргоо системасы
  • Сумма жана мөөнөт боюнча чектөөлөр жокко эсе
  • Акча каражаттарын накталоо акысыз
  • Мүмкүн болгон пролонгация
  • Сом, доллар же рубль менен шашылыш түрдө депозиттерди ачуу мүмкүнчүлүгү
Мөөнөтү 36 айга чейин
Валютасы сом, АКШ доллары, рубль
Депозиттин минималдык көлөмү чексиз
Депозитти толтуру колдонулбайт
Бир бөлүгүн чыгаруу колдонулбайт
Пайыздарды төлөө аягында
Пайыздардын капитализациясы колдонулбайт

Пайыздарды төлөө – аягында

Мөөнөтү
1 ай 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
Сом  2%  5%    7%   9%   12%  12,5%  13%  13,5%
АКШ долл.   -   -   1%  1,5%   2%  3% 3,5% -
Рубль 2% 2,5%   3% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% -

*Жылдык эффективдуу пайыз чендер

**100 000 АКШ доллары (же бул сумманын башка валютадагы наркы). 100 000 АКШ долларынан жогорку сумма (же бул сумманын башка валютадагы наркы) боюнча шарттар сүйлөшүүгө жараша. Муну менен бирге мөөнөттүү депозит ачылган учурга карата бардык болгон валютада ачылган учурдагы депозиттердин суммасы эсепке алынат