DemirBank S WIFT төлөмдөрүн жүргүзөт – чет өлкө ваалютасындагы (АКШ доллары, ЕВРО, орус рубли, кытай юани, казак тенгеси) акча каржаттарын дүйнөнүн каалаган жерине которуу. .

DemirBank тарабынан акча которуунун эки түрү сунушталат: " OUR" и "BEN".
- OUR - корреспондент банктын комиссиясы жөнөтүүчү тарабынан төлөнөт. 
- BEN - корреспондент банктын комиссиясы акча которуунун суммасынан алына.

Акча которууларды чет өлкө ваалютасында мындайча ишке ашыра аласыз:

- Банктын бөлүмдөрүндө (SWIFT которуулар, банктын ичиндеги которуулары)

- Интернет-банкинг системасы аркылуу (SWIFT которуулар, банктын ичиндеги которуулары).  “Толук" режим опциясын орнотуу шартында. 

SWIFT – эл аралык банктардын арасындагы акча которуулар системаcы. DemirBank 1999-жылдын июнь айынан тарта эл аралык SWIFT системасынын принципиалдуу түрдөгү мүчөсү болуп келет.

Получить денежные средства
  1. DemirBankка эсеп ачуу жана реквизиттерди алуу үчүн кайрылуу. Эсеп бар болгон учурда, DemirBankка реквизиттерди алуу үчүн кайрылуу же реквизиттерди бул жерден көчүрүү;
  2. Ушул маалыматты акча каражаттарын жөнөтүүчүгө берүү;
  3. Реквизиттергде сөзсүз түрдө алуучунун толук аты-жөнү/компаниянын аталышы жана банк эсебинин номери (алына турган акча каражаттардын валютасында) көрсөтүлүүсү зарыл;
  4. Акча которуусу келген соң DemirBankка кайрылып, инсандыгын тасытктаган документти көрсөтүү менен бирге акча которууну алуу.
Акча каражаттарын Банктын бөлүмдөрүндө жөнөтүү
  1. DemirBankка эсеп ачуу үчүн кайрылуу, эсепти акча которуунун жана комиссиянын суммасына толуктоо;
  2. Акча которууга арыз толтуруу, тиешелүү комиссияны төлөгөн соң акча которууну жөнөтүү.
Интернет-Банкинг аркылуу
  1. DemirBankка эсеп ачуу үчүн кайрылуу, эсепти акча которуунун жана комиссиянын суммасына толуктоо;
  2. Интернет-Банкинг "Толук" режимине байланыш үчүн арыз толтуруу
  3. Акча которууга реквизиттерди толтуруу, тиешелүү комиссияны төлөгөн соң акча которууну жөнөтүү
DemirBank ичиндеги акча которууларынын жардамы менен Сиз акча каражаттарыңызды тез которо аласыз:

- DemirBankта ачылган өздүк эсептешүү эсептеринин арасында, анын ичинде кредиттик картанын карызын жоюу;

- өздүк эсептешүү эсептеринен үчүнчү жактардын DemirBankта ачылган эсептешүү эсептерине.

Банк ичиндеги акча которуулар  
Банктын бөлүмдөрү аркылуу, кардардын эсептеринин арасында (09:00 до 17:00) акысыз
Банктын бөлүмдөрү аркылуу, үчүнчү жактардын эсептерине (09:00 до 17:00) 100 сом
Интернет-Банкинг аркылуу - күнү-түнү жана дем алыш жана майрам күндөрүалардын ичинде акысыз