Интернет-банкинг менен колдонуунун коопсуздук эрежелери:

  1. Өзүңүздүн логиниңизди (user name), паролуңузду (password), жана пин-кодуңузду (pin-code) айтпаңыз
  2. Интернет-банкингге кире турган өздүк маалыматтын жазууларын башка адамдар ала турган жерге калтырбаңыз. Маалыматтарды жазуу сунушталбайт, эстеп калуу сунушталат. Берилген маалыматты камтыган баардык жабдыктарды, нерселерди жокко чыгаруу сунушталат
  3. Өзүңүздүн Интернет-банкинг өздүк баракчаңызга шектүү жерлерде кирбеңиз – мисалы, интернет-кафелерде, себеби, маалыматыңыз чыгып кетиши ыктымал
  4. Маал маалы менен Өзүңүздүн паролуңузду алмаштырып туруңуз (үч айда бир жолудан кем эмес)
  5. Эгерде Сиз кимдир-бирөө сиздин Интернет-Банкинг системасына кире турган индентификациялык маалматыңызды билип алганына шек бар болсо, Банкка дароо маалымат бериңиз
  6. Эгерде Сиз шектүү транзакцияларды көрүп калсаңыз, DemirBankка дароо маалымат бериңиз
  7. Коргонууну камсыз кылуу үчүн E-токенди алып алыңыз. Банк тарабынан стандарттык чектөөлөрдү ашырган учурда E-токенди сөзсүз түрдө алуу келишимде берилген

МААНИЛҮҮ! Система идентификациялык маалыматтарды системага 3 жолу киргизүүгө мүмкүндүк берерине Сиздин көңүлүңүздү бурабыз. 4-жолу туура эмес паролду жана/же ПИН-кодду, жана/же Е-токен-паролду (Е-токенди колдонгон учурда) Банктын системасы бул жагдайды коопсуздуктун системасын бузуу катары карап, Сиздин идентификациялык интернет номуруңуз блокко туруп калат.