DemirBank  Интернет-банкинг системасынын эки опциясынын бирөөсүн колдонууну сунуш кылат:

“Көрүү режиминдеги” Интернет-банкинг
“Толук режимдеги” Интернет-банкинг

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ бул:

  • Корпоративдик эсепке 24/7 (каалаган убакытта болгон кирүү) болгон он-лайн кирүүгө мүмкүндүк
  • Акча каражаттардын жүрүшүнө жана эсептеги калган каражатка болгон толук контроль
  • Банктын офисине барбай эле, банктык операцияларды алыс режимде ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү
  • Системанын колдонуучуларын идентификациялоо боюнча заманбап технологиялар (жаңы технологиялар менен максималдуу коопсуздук)
  • Кошулуунун жөнөкөлүгү жана ыңгайлуулугу – банкта болгон эсеп-чоттун болуусунда, сиз системага болгон кирүүгө болгон мүмкүнчүлүккө уникалдуу паролдорду камтыган конвертти аласыз (колдонуучунун аты, паролу, пин-коду)
  • Жайгаштыруунун жөнөкөйлүгү – компьютерге кошумча программдык камсыздоону жайгаштыруунун кажети жок.
  • Е-токен –коопсуздукту кошумча түрдө камсыздандыруу
  • Электрондук түрдө документация