Демир Банк “Borusan Makina Kyrgyzstan” компаниясы менен бирге CATerpillar жана SEM machinery сыяктуу дүйнөнүн алдыӊкы өндүрүүчүлөрүнөн атайын техниканы жана жабдууларды атайын шарттарда сатып алуунун жаӊы мүмкүнчүлүктөрүн ачат.

Cамосвалдар

Жол техникасы

Экскаваторлор

Бульдозерлер

Малалар

Скреперлер

Генераторлор

Кредиттин максаты “Borusan Makina Kyrgyzstan” компаниясынан атайын техниканы сатып алуу
Кредиттин валютасы Кыргыз сому
АКШ доллары
Каржылоо суммасы 2 100 000 – 41 000 000 сом
25 000 – 500 000 АКШ доллары
Кредиттин мөөнөтү 36 айга чейин
Пайыздык чени Сом менен жылдык 17%*
АКШ доллары менен жылдык 9%*
* эффективдүү пайыздык чен сом менен 19,1% дан жогору
*эффективдүү пайыздык чен АКШ доллары менен 9,7% дан жогору
Төлөө формасы аннуитет – негизги карыздын суммасы жана пайыздар ай сайын бирдей суммалар менен төгүлөт
Баштапкы төгүм 40% дан кем эмес – сатып алынган техниканы гана күрөөгө коюуда
Талап кылынбайт – сатып алынган техниканы күрөөгө коюуда жана кыймылсыз/кыймылдуу мүлктү кошумча күрөө катары көрсөтүүдө
  • Borusan Makina Kyrgyzstan компаниясынан сизди кызыктырган техниканы тандаӊыз
  • Borusan Makina Kyrgyzstan компаниясынан сатып алынган жабдуунун баасынын эсебин алыӊыз.
  • Демир Банкка кредит алууга арыз менен кайрылуу, кредитти карап чыгуу үчүн, сатып алынуучу жабдуунун баасынын эсебин бардык зарыл болгон документтери менен бирге көрсөтүӊүз.
  • Кредит берүү жөнүндө оӊ чечим кабыл алынган жана кошумча күрөө жок болгон учурда Демир Банктагы эсептик бетэсебине биринчи төгүмдүн суммасын төгүӊүз.
  • Borusan Makina Kyrgyzstan компаниясы менен камсыздоо жөнүндө келишим түзүӊүз.
  • Демир Банк менен кредиттик келишим түзүӊүз.