"Толук" режимдеги Интернет-банкингди таңдоо менен эсептин маалыматына болгон кирүүгө мүмкүнчүлүктөн тышкары, Сиз жер шарынын каалган жеринде болуп, интернет аркылуу эсеп менен керектүү операцияларды өткөрөаласыз, мында:

 • DemirBank ичиндеги өзүңүздүн эсеп-чотторуңузга жана үчүнчү тараптын эсеп-чотторуна болгон которуулар
 • Улуттук валютада болгон клирингдик жана гросс төлөм системалары боюнча башка коммерциялык банктардын үчүнчү тараптарына которуулар (ошондой эле, Сиз келерки валюта датасы менен болгон төлөм буйруктарын жарата алуу мүмкүнчүлүгүңүз болот)
 • Бүткүл дүйнө жүзү боюнча SWIFT системасы аркылуу Чет өлкөлүк Валюта которуулары
 • Валюта алмаштыруу операциялары (DemirBank тарабынан кандай чектөөлөр коюлса)
 • Сиздин компанияңыздын айлык акысын автоматтык түрдө которуу.

Ошондой эле, төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүгүңүз бар:

 • Реалдуу убакта эсепте калган сумманы жана эсепте жүргөн кыймылдарды текшере аласыз
 • Акча каражаттардын кыймылынын тарыхын кагаз түрүнө чыгара аласыз
 • Эсеп боюнча төлөм буйруктарын/ көчүрмө бөлүктөрүн сактап, архивдөөнү жаратсаңыз болот
 • DemirBankтын валюта курсу боюнча маалыматты ала аласыз да, ошондой эле Улуттук Банктын расмий валюта курсунун керектүү дата менен көрө аласыз
 • Эсепке болгон жана Улуттук Банктын расмий курстарына электрондук жөнөтүүлөр аркылуу кошула аласыз
 • DemirBankтын штампы менен стандарттуу түрдөгү төлөм буйруктарын кагаз бетине чыгаруу
  .

“Толук” режимдеги Интернет-Банкигге кошуулуда сөзсүз түрдө Е-токен коргоонуусун алуу керек.

Е-токен бул – системага кирген сайын жаңы паролду берген, Интернет-Банкингге кирүү мүмкүнчүлүгүн жана паролдорду алуудан кошумча түрдө коргоочу катары колдонулуучу брелок түрүндөгү жабдыку.

 Кадам
Банктын каалаган филиалында эсепти ачыңыз

Кадам 

Интернет-Банкингди орнотууга арызды толтуруңуз, системага болгон паролдорду камтыган катты алыңыз, андан киийн Е-токенди сатып алыңыз.

 Кадам
Системаны колдонуп баштаңыз да, убактыңызды сактаңыз!

     
Операциянын түрү Максималдуу түрдөгү суткалык чектөө/ 1 операцияга болгон чектөө
Чет өлкөлүк валютаны сатып алуу 500 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Чет өлкөлүк валютаны сатуу
500 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Арбитраж (США долларын еврого жана тескерисинче алмаштыруу) 500 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
Клиринг боюнча улуттук валютаны которуу бир операцияга лимит - 1,000,000 сом,
күндүзгү лимит - 2,000,000 сом
ГРОСС боюнча улуттук валютаны которуу 5 000 000 сомго чейин
Кардардын эсептердин арасындагы банк ичиндеги которуулар лимит коюлган жок
Үчүнү тарап эсептерге болгон банк ичиндеги которуулар 3 500 000 сомго чейин (же башка валютадагы эквиваленти)
SWIFT системасы боюнча чет өлкөлүк валютанын которуусу 30 000 АКШ долл. чейин (же башка валютадагы эквиваленти)

ЭскертүүСиз арыз берүү менен компанияны тейлөөчү филиалга индивидуалдык лимиттерди кое аласыз.