VISA ELECTRON PAYWAVE – банк кызматтарынын оптималдуу томптому бар эң жеткиликтүү карталары. Атайын технологиянын жардамы менен, соода жайларында төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзсө болот. Visa Electron PayWave картасынын универсалдуулугу – бул төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзгөндөн сырткары операцияларды адаттагыдай эле түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүгү.

DemirBankтан Visa International системасынын карталары менен бүт дүйнө жүзү боюнча төлөө жана накталай акча алуу оңой жана ыңгайлуу!

Картанын эсебинин валютасы сом, АКШ доллары, евро
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл
Картаны чыгаруу жана жылдык тейлөө акысы Акысыз
ПИН-код жазбастан контактсыз төлөөгө коюлган чектөө операциянын эсеби 2 операция
операциянын өлчөмү 1000 сом
Банкомат аркылуу накталай акча алууга лимит 200 000 сом
Кардардын эсептери боюнча банкомат аркылуу ички акча которууга лимит 500 000 сом
Банкомат аркылуу акча алмаштырууга лимит 100 000 сом
POS-терминал аркылуу накталай эмес төлөмдөргө лимит 200 000 сом
 • Ыңгайлуу, пайдаланууга оңой жана кассада төлөө учурунда убакытты үнөмдөө.  Сатып алууңузду бир заматта төлөө үчүн, картаңызды тийүүсүз төлөө символу бар тийүүсүз иштөөчү POS-терминалга жакын алып келүүңүз гана жетиштүү. Visa PayWave — бул минималдык кыймыл жана максималдык ыңгайлуулук.
 • Жогору деңгээлдеги коопсуздук. Сатып алууларды төлөө үчүн тийүүсүз иштөөчү картаны кассирдин колуна берүү зарылчылыгы жок. Visa PayWave тийүүсүз төлөмдөрү ар бир операция тууралуу жашыруун маалыматты коопсуз сактоо жана шифрлоого мүмкүнчүлүк берген атайын технологияда негизделген.
 • Универсалдуулугу. Visa Electron PayWave, тийүүсүз иштөөчү карта болгонуна карабастан, тийүүсүз иштөөчү POS-терминалдар орнотулбаган соода жайларында, операцияларды адаттагыдай эле түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар.
 • Супермаркеттерде, ресторандарда, түнкү клубдарда ж.б. жайларда 3% дан 50% га чейинки жеңилдетүүлөр.POS-терминалдардын толук тизмеси
 • Дебеттик карта боюнча автоматтык түрдө конвертациялоо мүмкүнчүлүгү.

Эсептешүү эсебине байланган Visa Electron PayWave картасы бардык эсептердеги акча каражаттарын автоматтук түрдө конвертациялоого жана колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Кызматка кошулуу үчүн, Банктын каалаган бөлүмүнө кайрылып, тиешелүү арызга кол коюуңуз зарыл.

 1. DemirBankта эсеп ачуу
 2. Visa Electron PayWave картасын чыгарууга арызды толтуруп, кол коюу
 3. Банк эсебинин башкы Келишимин түзүү жана тиешелүү арызга кол коюу.

(*)Эгерде Сиз Интернет аркылуу төлөмдөрдү өткөрүүнү (кумар оюндарынын веб-сайттарына жеткилик ачылбайт) же жогорку деңгээлдеги коркунучу бар өлкөлөрдүн бирине барууну пландаштырсаңыз:

- жеткилик ачуу үчүн Банкка кат түрүндөгү арыз менен кайрылууңуз зарыл.

же

- customercare@demirbank.kg электрондук дарегине кат жөнөтүүңүз зарыл. Электрондук сурооңузга жооп катары Сизге жеткилик ачууга арыз формасы жөнөтүлөт.

Маанилүү! Сиздин уюлдук телефон номериңиз жана электрондук дарегиңиз Банктын маалымат базасында катталган болушу зарыл.


VISA GOLD DEBIT – бул премиалдык дебеттик карта бүтүн Gold денгээлдеги артыкчылыктарды өзүңө камтыйт (жеңилдетүүлөр, бонустар ж.б.)

Атайын технологиянын жардамы менен, соода жайларында төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзсө болот. Visa Gold Debit картасынын универсалдуулугу – бул төлөмдү тийүүсүз түрдө жүргүзгөндөн сырткары операцияларды адаттагыдай эле түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүгү.

DemirBankтан Visa International системасынын карталары менен бүт дүйнө жүзү боюнча төлөө жана накталай акча алуу оңой жана ыңгайлуу!

Картанын эсебинин валютасы сом, АКШ доллары, евро
Картанын иштөө мөөнөтү 3 жыл
Картаны чыгаруу Акысыз
Жылдык тейлөө акысы 1 000 сом
ПИН-код жазбастан контактсыз төлөөгө коюлган чектөө операциянын эсеби 2 операция
операциянын өлчөмү 1000 сом
Банкомат аркылуу накталай акча алууга лимит 400 000 сом
Кардардын эсептери боюнча банкомат аркылуу ички акча которууга лимит 400 000 сом
Банкомат аркылуу акча алмаштырууга лимит 400 000 сом
POS-терминал аркылуу накталай эмес төлөмдөргө лимит 400 000 сом
 • Ыңгайлуу, пайдаланууга оңой жана кассада төлөө учурунда убакытты үнөмдөө.  Сатып алууңузду бир заматта төлөө үчүн, картаңызды тийүүсүз төлөө символу бар тийүүсүз иштөөчү POS-терминалга жакын алып келүүңүз гана жетиштүү. Visa Gold Debit — бул минималдык кыймыл жана максималдык ыңгайлуулук.
 • Жогору деңгээлдеги коопсуздук. Сатып алууларды төлөө үчүн тийүүсүз иштөөчү картаны кассирдин колуна берүү зарылчылыгы жок. Visa Gold Debit тийүүсүз төлөмдөрү ар бир операция тууралуу жашыруун маалыматты коопсуз сактоо жана шифрлоого мүмкүнчүлүк берген атайын технологияда негизделген.
 • Универсалдуулугу. Visa Gold Debit, тийүүсүз иштөөчү карта болгонуна карабастан, тийүүсүз иштөөчү POS-терминалдар орнотулбаган соода жайларында, операцияларды адаттагыдай эле түрдө жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар.
 • Супермаркеттерде, ресторандарда, түнкү клубдарда ж.б. жайларда 3% дан 50% га чейинки жеңилдетүүлөр. POS-терминалдардын толук тизмеси
 • Дебеттик карта боюнча автоматтык түрдө конвертациялоо мүмкүнчүлүгү.

Эсептешүү эсебине байланган Visa Gold Debit картасы бардык эсептердеги акча каражаттарын автоматтук түрдө конвертациялоого жана колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Кызматка кошулуу үчүн, Банктын каалаган бөлүмүнө кайрылып, тиешелүү арызга кол коюууңуз зарыл.

 1. DemirBankта эсеп ачуу
 2. Visa Electron PayWave картасын чыгарууга арызды толтуруп, кол коюу
 3. Банк эсебинин башкы Келишимин түзүү жана тиешелүү арызга кол коюу.

(*)Эгерде Сиз Интернет аркылуу төлөмдөрдү өткөрүүнү (кумар оюндарынын веб-сайттарына жеткилик ачылбайт) же жогорку деңгээлдеги коркунучу бар өлкөлөрдүн бирине барууну пландаштырсаңыз:

- жеткилик ачуу үчүн Банкка кат түрүндөгү арыз менен кайрылууңуз зарыл.

же

- customercare@demirbank.kg электрондук дарегине кат жөнөтүүңүз зарыл. Электрондук сурооңузга жооп катары Сизге жеткилик ачууга арыз формасы жөнөтүлөт.

Маанилүү! Сиздин уюлдук телефон номериңиз жана электрондук дарегиңиз Банктын маалымат базасында катталган болушу зарыл.