ОсОО "Азияавтоцентр" автоунааларына насыя

  • 3 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 18% годовых
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 15% годовых

Кеңири маалымат...


СКР ОсОО «АБМ-авто» автоунааларына насыя

  • 3 жылга чейин
  • Улуттук валюта (сом) менен пайыздык коюм - 19% годовых
  • АКШ доллары менен пайыздык коюм - 16% годовых

Кеңири маалымат...