“Көрүү" режиминдеги Интернет-банкингди тандоо менен, Сиз жер шарынын каалаган жеринде болуп DemirBankта болгон өзүңүздүн эсеп-чотторуңузга болгон маалымдоочу кирүү мүмкүндүгүн аласыз. 

Сиз:

  • Реалдуу убакта эсеп-чотто калган сумманы жана эсепте жүргөн кыймылдарды текшере аласыз
  • Акча каражаттардын кыймылынын тарыхын кагаз түрүнө чыгара аласыз
  • Эсеп боюнча төлөм буйруктарын/ көчүрмө бөлүктөрүн сактап, архивдөөнү жаратсаңыз болот
  • Банктын валюта курсу боюнча маалыматты ала аласыз да, ошондой эле Улуттук Банктын расмий валюта курсунун керектүү дата менен көрө аласыз
  • Эсепке болгон жана Улуттук Банктын расмий курстарына электрондук жөнөтүүлөр аркылуу кошула аласыз.

1 Кадам
Банктын каалаган филиалында эсепти ачыңыз
2 Кадам
Интернет-Банкингди орнотууга арызды толтуруңуз, системага болгон паролдорду камтыган катты алыңыз, андан киийн Е-токенди сатып алыңыз.
3 Кадам
Системаны колдонуп баштаңыз да, убактыңызды сактаңыз!