Интернет-банкингдин "Көрүү режиминде" опциясы,, Сизге DemirBankтагы эсебиңизге дүйнөнүн ар кайсы жеринен маалымдуу жеткилик алууга мүмкүнчүлүк берет.

МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ:
  • Эсеп боюнча калдыктарды жана кыймылдарды онлайн режиминде текшерүү
  • Акча каражаттарынын кыймылынын тарыхын басып чыгаруу
  • Керектүү күндөгү Банктын жана Улуттук банктын валюта курстары боюнча маалымат алуу
  • Эсеп/тер боюнча көчүрмөлөрдүн электрондук жөнөтүүгө жазылуу

Е-токен- ар бир системага кирүү учурунда жаңы сыр сөз чыгарып, кошумча коопсуздук камсыздоочу желбирөөч (ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГГЕ улануу учурунда бир жолу төлөнөт) – Банкка кайрылуу менен туташса болот.

же

Бир жолку СМС сыр сөз   (БС) – жаңы, Интернет-Банкингге кирүү үчүн коопсуздуктун 4-деңгээли. БС Интернет-банкингге киргенде автоматтык турдө жасалып чыгат, Сиз 6 сандан турган сыр сөздү СМС-билдирүү түрүндө Банкта катталган уюлдук телефон номериңизге аласыз.  
Эми Интернет-Банкингде системанын суроосу боюнча сыр сөздү алмаштыруу керек эмес!
2015-жылдын 1-октябрынан тартып Интернет-Банкингдин "Толук режимине" бир жолку сыр сөздү же Е-Токенди колдонуусуз кирүүгө мүмкүн болбойт.
1.
Банктын ар кайсы бөлүмүндө эсептешүү эсебин ачыңыз
2.
Акысыз Интернет-Банкингди туташтырууга арызга кол коюңуз, системага кирүүгө сыр сөздөрү бар конвертти алыңыз же Е-Токен сатып алыңыз
3.
Система мене пайдаланып өз убакытыңызды үнөмдөңүз!